Signalfeil i Oslo reparert

Fire timer tok det å finne og reparere feilen som oppsto på sikringsanlegget i Oslo onsdag kl. 13.10. Feilen medførte store forstyrrelser i trafikkavviklingen.

I løpet av dagen har to tilfeller med jordingsfeil skapt store utfordringer for trafikkavviklingen for alle tog som kjører ut og inn av Oslo S. For enkelte tog var forsinkelsen på halvannen time, mens andre slapp rimeligere fra det.

I forbindelse med den siste jordfeilen, som oppsto kl. 13.10 onsdag ettermiddag, ble det åpnet for trafikk i ett spor mellom Oslo S og Skøyen. Det var likevel ikke nok til å avverge store forstyrrelser i trafikkavviklingen.

Togleder ved Trafikkstyringssentralen i Oslo melder at selv om feilen var funnet og reparert kl. 17.10, vil det for enkelte avganger være betydelige følgeforsinkelser utover ettermiddagen.