Omfattende toginnstillinger og forsinkelser på Østlandet

Store deler av togtrafikken i det sentrale Østlandsområdet vil bli rammet av omfattende forsinkelser og innstillinger som følge av brannen som brøt ut ved Oslo S. ved midnatt natt til onsdag.

Det er for tidlig å si noe mer konkret om omfanget for de respektive strekningene, men Jernbaneverket vil komme tilbake med nærmere informasjon om detaljene etterhvert. All togtrafikk inn og ut av Oslo S ble stanset etter at det ble meldt om branntilløp og røykutvikling ved midtnatt tirsdag 27.november. Årsaken til branntilløpet er foreløbig ikke kjent.