Hovedbanen stengt etter avsporing

Hovedbanen er onsdag formiddag 5/9 stengt mellom Lørenskog og Lillestrøm etter at et godstog sporet av på morgenen. Ingen personer ble skadd i uhellet. Hovedbanens lokaltog snur på Lørenskog og NSB kjører busser for lokaltogene mellom Lillestrøm og Lørenskog. Trafikken gjennom Romeriksporten er ikke berørt.

Uhellet skjedde litt etter klokka seks onsdag morgen og det ble skader på sporene, slik at Hovedbanen blir stengt inntil videre. Det er ikke klart hvor lang tid opprydningsarbeidene tar, men Jernbaneverket er på stedet og arbeider for en så rask gjenåpning av strekningen som mulig.


Det vil særlig være godstrafikken og lokaltogene på Hovedbanen som berøres. Togene som kjører gjennom Romeriksporten berøres ikke av uhellet.

Det var et av Jernbaneverkets godstog som sporet av. Toget var lastet med skinner. Avsporingen førte også til at et godstog i det andre sporet fikk et mindre sammenstøt med en avsporet vogn. Uhellskomisjonen er på stedet for å foreta undersøkelser.