Nyhetsarkiv

 • Arbeidshelg på flere banestrekninger

  Førstkommende helg, fra lørdag 29. til søndag 30. april, utføres det planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Bergensbanen, Sørlandsbanen, Gardermobanen og Dovrebanen. På deler av Dovrebanen skal arbeidene foregå til 1. mai.

 • Arbeidshelg på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

  Helgen 22-23. april gjør Bane NOR omfattende arbeider flere steder fra Drammen til Larvik på Vestfoldbanen. På Sørlandsbanen fortsetter arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund, og en sporveksel byttes på Nærbø stasjon.

 • De får elgen til å skygge banen

  Gjerder, skogrydding og informasjon har mer enn halvert antall elg som blir påkjørt i Hallingdal. Jon Anders Hefte og Knut Erik Jetlund i prosjektet "Vilt og trafikk" deler gjerne erfaringer med resten av landet.

 • 2016: Punktlige tog, men mange innstillinger

  2016 ble femte år på rad at persontogene nådde punktlighetsmålet på minst 90 prosent i rute. Med 91 prosent av togene i rute er Norge fortsatt blant de beste landene i Europa. Fem prosent av togene ble imidlertid innstilt. Dette er en kraftig økning fra tidligere år og skyldes blant annet streiken i NSB.

 • Om ERTMS og signalfornyelsen på jernbanen

  Fornyelse av jernbanens signalanlegg er ikke noe vi velger, men noe vi må gjøre. Bane NOR mener at ERTMS er det riktige valget.

 • Godstog sporet av ved Loenga

  Et godstog sporet av ved Loenga langfredag morgen. Ingen personer kom til skade, men de materielle ødeleggelsene etter avsporingen er omfattende.

  Godstoget som sporet av ved Loenga forårsaket omfattende skader (Foto: Arne Ingar Hogseth, Bane NOR)
 • Flytter 16.000 tonn fra veg til bane

  Et bredt samarbeid mellom mange aktører har ført til at 1400 trailere i året med armeringsnett nå skal fraktes fra Mo i Rana med tog istedenfor bil.

 • Assistansetjeneste er innført på Ski og Lillestrøm

  Blinde, svaksynte, bevegelseshemmede og andre som trenger assistanse kan nå få hjelp på Ski og Lillestrøm stasjoner. Dermed tilbyr Bane NOR assistansetjeneste på ti store stasjoner rundt om i landet.

 • Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

  Sommer 2017 skal jernbanen mellom Klepp og Stavanger ta i bruk et nytt elektronisk signalanlegg. Nå er testing av den nye teknologien i full gang.

 • - Klare til å skape fremtidens jernbane

  Onsdag 5. april la regjeringen frem Nasjonal transportplan. - Vi skal gjøre det vi kan for å oppfylle de samfunnsmålene som fastsettes i NTP. Det er med en viss ydmykhet vi påtar oss dette samfunnsoppdraget, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.