Nyhetsarkiv

 • Oppdatert handlingsplan mot dyrepåkjørsler på jernbanen

  Bane NOR har oppdatert sin handlingsplan mot dyrepåkjørsler på jernbanen. Planen legger opp til å redusere antall dyrepåkjørsel både av husdyr og vilt ved å videreføre dagens tiltak og utvikle nye tekniske løsninger. I den reviderte planen videreføres spesielt innsatsen mot påkjørsler av elg, tamrein og sau.

  Vegetasjonsrydding er blant tiltakene for å redusere dyrepåkjørsler (foto: Bane NOR)
 • Bane NOR tar grep for å bedre punktligheten

  Bane NOR gjennomfører nå ekstraordinære tiltak for å bedre punktligheten. Punktligheten for persontog hittil i år er 87,6 prosent, noe som er under målet på 91 prosent, mens punktligheten for godstog er på 67,4 prosent.

 • Arbeidshelg på flere banestrekninger

  Helgen 16-17. juni skal Bane NOR gjøre viktige arbeider med vedlikehold, fornyelse og utbygging av flere strekninger. Dermed stanser togene på Rørosbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og deler av Dovrebanen og Vestfoldbanen.

 • - Du vet ikke bedre enn skilt og signal

  Det skjer færre ulykker på planoverganger enn før. - Men vi må ikke glemme at toget kommer fort og lydløst, påpekete banesjef for Vestfoldbanen ved Tønsberg stasjon torsdag morgen, da Bane NORs ansatte delte ut brosjyrer i de selvlysende refleksvestene sine.

 • Lærlinger stortrives på jernbanen

  Lærlinger på jernbanen trives bedre og har lavere frafall enn gjennomsnittet av norske lærlinger, viser en fersk undersøkelse. Samtidig sliter bransjen med å få nok lærlinger.

 • Alt klart for Kongsvingerbanen

  Bane NOR og Veidekke har signert kontrakt om utskifting av kontaktledningsanlegget for siste strekning på Kongsvingerbanen.

 • Spenstig åpning for Heggstadmoen godsterminal

  Til swingende gla’jazz fra Milenburg Joys, enkel tapas-servering, trøndersk godsommer – og et knippe veldig gode foredrag fra spennende aktører foran et 80-tallls gjester, ble Trondheim Godsterminal Heggstadmoen åpnet sist fredag.

 • Sommerarbeid påvirker Drammenbanen og Østfoldbanen

  Sommerens jernbanearbeider betyr at det både bygges nytt, fornyes og vedlikeholdes flere steder på Østlandsområdet fra 23.6. til 6.8. Når arbeidet er ferdig i 2021 blir det kortere reisetid mellom Oslo og Ski, en rehabilitert Lieråsen tunnel og en lang rekke andre arbeider som vil gi passasjerene et bedre tilbud.

 • Øker bevisstheten om farene ved kryssing av planovergang

  Antall stygge uhell og dødsfall på planoverganger har falt de siste tiårene, men ukentlig skjer det nestenulykker. Bane NOR arbeider kontinuerlig for å bedre sikkerheten, og nå skal reisende over hele land bli minnet på hvordan de kan ferdes trygt i planoverganger.

 • Godstiltak for innlandet med god fremdrift

  Godsstrategien og godspakken for innlandsregionen som ble lagt fram i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029), var utgangspunktet for et seminar på Gardermoen nylig.