Nyhetsarkiv

 • Bane NOR ruster opp Rallarveien langs Ofotbanen

  På Rallarveien langs Ofotbanen kan du vandre Norge på tvers i løpet av fem-seks timer. En ny forvaltningsplan skal sikre veien for framtida.

 • Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

  På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

 • Fisken skal fram

  Store mengder sjømat fra produsenter i Nord-Norge fraktes daglig ut av landsdelen og landet - ofte med bil. Bane NOR jobber aktivt for å øke andelen som bruker jernbane til dette formålet.

 • Bane NOR forbereder ny teknologi – flytter fem trafikkstyringssentraler

  I forbindelse med innføringen av ny teknologi har Bane NOR vedtatt å flytte fem trafikkstyringssentraler, Narvik, Hamar, Kristiansand, Stavanger og Drammen slik at vi får tre sentraler, lokalisert i Bergen, Oslo og Trondheim.

 • Helgearbeider på strekningen Larvik-Skien 21-23. april

  Bane NOR skal utføre en rekke arbeider på Vestfoldbanen på strekningene Larvik stasjon - Farriseidet og Eidanger - Borgestad, fra natt til lørdag 21.april kl. 02.00 til natt til mandag 23. april kl. 03.30. Togene erstattes med buss på strekningen Sandefjord-Skien mens banen er stengt.

 • Jobbehelg mellom Eidsvoll og Tangen

  Helga 14-16. april skal Bane NOR utføre en rekke arbeider på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Tangen. Arbeidene pågår fra lørdag morgen kl. 07.00 frem til mandag morgen kl. 05.00. Togene erstattes med buss.

 • Trafikken mellom Kristiansand og Nodeland i gang igjen

  Togtrafikken mellom Kristiansand og Stavanger er nå i gang igjen etter kabelbrannen tirsdag morgen. Trafikken mellom Nodeland og Stavanger startet opp ved 19- tiden tirsdag, mens Kristiansand-Nodeland åpnet litt før kl. 23.

 • Kjør sammen til toget

  For mange togpendlere som kjører bil til stasjonen, er fulle parkeringsplasser en kjent kilde til stress. Med pilotprosjektet «Kjør sammen til toget» skal NSB og Bane NOR nå teste ut en ny samkjøringsløsning. Tanken er at løsningen kan lette pendlernes hverdagslogistikk.

 • Handlingsprogrammet er ute på høring

  Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik la mandag 9. april fram jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029, som nå legges ut på høring. I hovedsak har innspillene fra Bane NOR blitt tatt hensyn til.

 • Innføring av pendlerparkering ved åtte stasjoner

  Mandag 9. april innføres pendlerparkering ved fire stasjoner i Asker, to i Bærum og to i Oslo.