Nyheter

 • 400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

  Bane NOR vil bruke 400 millioner ekstra til fornyelsesarbeidet i 2017. Dermed vil over to milliarder kroner brukes i 2017 til å bedre standarden på jernbanenettet.

 • Gammelbrua på Hell lever videre

  Den gamle jernbanebrua over Stjørdalselva ved Hell er i ferd med å bli revet. 114 års historie er dermed over. Men brua vil leve videre og får stor betydning for sikkerhet og framtid.

 • Arbeidshelg i øst og vest 18-20. februar

  Helgen 18.-20. februar er det duket for arbeider på Bergensbanen, Drammenbanen og Østfoldbanen Østre linje.

 • Forhåndsvarsel: Omfattende arbeider rundt Oslo S sommeren 2017

  Investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S. Det blir perioder med stengte strekninger og redusert kapasitet.

 • Jernbanen trenger flere som Jesper

  Som lærling i banemontørfaget veksler Jesper (19) mellom skinnegangen i Hallingdal og skolebenken i Oslo. Bane NOR skal ta inn 68 nye lærlinger med søknadsfrist 1. mars.

 • Stor rift om ansvarsfull jobb

  I fjor søkte over 800 personer om utdanning som trafikkstyrer. Når årets søknadsfrist utløper 19. februar venter Bane NOR minst like stor interesse for et krevende yrke med stort ansvar.

 • Her kan godstog laste om i ei krise

  Bergensbanen har fått to nye beredskapsterminalar for gods. Viss banen må stengje, kan lasten flyttast frå tog til bil på Voss eller Nesbyen.

 • Arbeider på Østfoldbanen, Asker- og Drammenbanen i helgen

  Fra natt til lørdag 11. februar fram til søndag ca. kl. 1300 er Østfoldbanen mellom Oslo S og Rygge stengt for togtrafikk i 36 timer på grunn av anleggsarbeider. Mellom Skøyen og Drammen innstilles togene i ti timer natt til søndag.

 • Disse korridorene skal utredes fra Tønsberg til Larvik

  Den 6. februar presenterte Bane Nor mulige trasékorridorer for dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik. Her kan du se presentasjonen som ble holdt for distriktets politikere og lese hvilke korridorer vi vil utrede videre.

 • ERTMS: Evaluering av tilbud er i gang

  Alle prekvalifiserte leverandører av ERTMS har levert tilbud innen fastsatte frister. Jakten på de beste løsninger for fremtidens signalsystem er allerede i gang.