Nyheter

 • Avtaler inngått mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR

  Bane NOR har nå inngått avtaler med Jernbanedirektoratet om drift, vedlikehold og utvikling av jernbanens infrastruktur. Samtidig er det avtalt hvordan Bane NOR skal rapportere til direktoratet.

 • Holm-Nykirke: Snart 200 kilometer i timen

  På Holm-Nykirke prosjektet jobbes det på spreng med å få justert kontaktledningen til helt riktig høyde. Etter åpningen ble det avdekket avvik, noe som gjorde at togene ikke kunne kjøre i maksimal hastighet.

 • Heisene på Hamar stenges for fornyelse

  Vinteren 2017 skal Bane NOR modernisere heisene på Hamar stasjon. Arbeidene starter 23. januar og vil pågå frem til ca. 17. mars.

  23. januar starter arbeidene med å modernisere heisene på Hamar stasjon. Passasjerer som ikke kan benytte seg av trappene må bruke planovergangen som ligger nord for plattformen mellom spor 1 og 2.
 • Gjennomslag i ny tunnel på Ofotbanen

  Torsdag 12. januar måtte de siste fem meterne med fjell vike, og dagslyset kom til syne i tunnelen på Djupvik kryssingsspor. Gjennomslagssalva ble selvsagt feiret.

 • Risikosport ved Hamar

  Daglig utsetter folk seg for fare ved å krysse jernbanesporet ved Espern Aktivitetspark sør for Hamar stasjon. Rødt lys og bom er tydeligvis ingen hindring verken før eller etter at toget har passert.

  Terje Dalbak, sikkerhetsrådgiver ved Dovrebanen Sør står trygt foran bommene ved planovergangen ved Espern Aktivitetspark i Hamar.
 • Brevikbanen får nytt signalanlegg

  Brevikbanen skal oppgraderes med nytt signalanlegg av typen Thales. Det nye anlegges skal settes i drift i september 2018, samtidig som nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen, åpner for trafikk.

 • KARI snart klar for hovedstaden

  Bane NOR innfører nå det automatiske kunde- og trafikkinformasjonssystemet KARI over hele landet. Raskere og bedre informasjon ved forsinkelser og avvik er en av gevinstene ved det nye systemet, som tross enkelte barnesykdommer snart kommer til Oslo S og Nationaltheatret.

 • Arbeid på Askerbanen natt til søndag 15/1

  Arbeidet starter lørdag kveld kl. 22:00 og avsluttes søndag morgen kl. 07:00. Ingen tog blir innstilt som følge av arbeidene.

 • Nytt godstog til kontinentet

  Før jul rullet det første godstoget ut fra Alnabruterminalen i den nye ScanMed-korridoren mellom Oslo og Palermo. Lasten var papir til Italia og Tyskland, tilbake kom blant annet italiensk vin og fliser.

 • Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

  Multiconsult skal prosjektere nytt strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen. Dette er den første store kontraktsinngåelsen etter at Bane NOR ble opprettet ved årsskiftet.

  Fra venstre: Prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad.