Nyheter

 • Nytt jernbanespor kutter 7 000 vogntog

  Det nye sidesporet til Voss Water på Iveland i Aust-Agder gir god klima-effekt. 20.000 tonn CO2-utslipp fjernes årlig som følge av den nye linja, som ble tatt i bruk 15. juni.

 • Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund lagt fram

  Bane NOR har lagt fram til høring og offentlig ettersyn forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Her forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.

 • Stor sommerjobb på jernbanen i Rogaland

  Også denne sommeren skal det gjøres omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger. Dette betyr redusert togtilbud i sommermånedene.

 • Riksrevisjonens jernbanerapport

  Riksrevisjonen har gjennomgått effekten store investeringer har på togtilbudet på jernbanen. – En grundig rapport hvor vi i all hovedsak er enige deres i funn og anbefalinger, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

  Konsernsjef Gorm Frimannslund. Foto: Bane NOR/Thor Erik Skarpen
 • Omfattende helgejobbing på Nordlandsbanen og Dovrebanen

  Sommerens store innsats med fornyelse og vedlikehold fortsetter helga 10-11. juni med omfattende arbeider blant annet på Nordlandsbanen og Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer.

 • Skanska skal bygge om Arna stasjon

  Arna stasjon skal få en omfattende oppgradering, og Bane NOR inngikk i dag kontrakt på 275 millioner med Skanska Norge AS om jobben.

 • Økt fleksibilitet og et bedre rustet Oslo S

  Investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer igjen blir hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S. Fra 24. juni stenges Østfoldbanen i retning Ski, Mysen og Halden, og det blir redusert kapasitet på enkelte andre strekninger.

 • - Vedlikeholdsetterslepet øker i første del av NTP

  Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) legger opp til at effektiviseringsgevinster i størrelsesorden 6 milliarder kroner skal kunne bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Likevel ligger det an til at vedlikeholdsetterslepet kan øke betraktelig i første del av perioden.

 • Sandvika stasjon ferdig renovert

  Torsdag 1. juni ble det markert at Sandvika stasjon nå står ferdig etter en omfattende oppussing og modernisering. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stod for «gjenåpningen».

 • Aksjonerte for sikkerhet ved planoverganger

  Fredag 2. juni arrangeres den internasjonale planovergangsdagen over hele verden. Målet er å fokusere på og øke sikkerheten ved planoverganger. Bane NOR markerte dagen over store deler av landet.