Nyheter

 • Innspurt på Oteråga tross utfordringer

  Prosjektet Oteråga stasjon og kryssingsspor på Nordlandsbanen nærmer seg slutten. I fjor høst åpnet vi i det nye kryssingssporet, og over sommeren kan stasjonen også tas i bruk.

 • Signerte for Kongsvingerbanen

  Bane NOR signerte tirsdag 22. mai kontrakt med Baneservice om utskifting av anlegget for togenes kjørestrøm på deler av Kongsvingerbanen.

 • Stor jobbehelg på flere baner

  Helgen 26-27. mai innstilles togtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen, Dovrebanen og deler av Rørosbanen. Årsaken er at Bane NOR gjør viktige arbeider med vedlikehold og utbygging på disse strekningene.

 • Flyvende beredskap

  Bane NOR har høstet gode erfaringer med bruk av droner til oppgaver innen drift og beredskap. Kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom er det viktigste av flere områder hvor avtalene brukes.

 • Statsråden testet fasilitetene hos Norsk jernbaneskole

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen testet både togsimulator og dronefotografering hos Norsk jernbaneskole tirsdag 15. mai. Statsråden fikk informasjon om skolens undervisning og praktiske tilnærming med tekniske øvingsanlegg. Ved årsskiftet vil deler av Jernbaneskolen overføres til Bane NOR.

 • Arbeidshelg på Hovedbanen og Kongsvingerbanen

  I pinsehelgen gjør Bane NOR arbeider som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet på Kongsvingerbanen og Hovedbanen mellom Bryn og Lillestrøm.

 • Enighet i årets lønnsoppgjør for Bane NOR

  Det er oppnådd enighet i de lokale forhandlingene om lønnsoppgjøret 2018 for Bane NOR. – Jeg er både glad og lettet over at vi i fellesskap kom frem til enighet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

 • Arbeidshelg på Hovedbanen

  Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Hovedbanen. Arbeidene pågår fra lørdag morgen den 12. mai kl. 07.00 til søndag 13. mai kl. 19.00. De planlagte arbeidene medfører endringer i helgens togtilbud.

 • Stor utbedringsjobb på Skotterud

  Fredag 4. mai brant pakkhuset på Skotterud stasjon, som huset sikringsanlegget ved stasjonen. Anlegget med tilhørende releer og kabler ble totalskadet og må erstattes. Inntil videre skaper dette forsinkelser for både togtrafikk og vegfarende.

 • Norges største digitaliseringsprosjekt er i gang

  Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Arbeidene med å forberede østre del av Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen for det nye systemet starter nå.