Nyheter

 • Follobanen: Kontrakt signert for jernbaneteknisk arbeid

  Bane NOR og Infranord Norge AS har signert kontrakten for ny jernbaneteknisk infrastruktur knyttet til innføringen av Follobanen til Oslo S. Dette er den femte og siste totalentreprisen i Follobaneprosjektet.

 • Ringeriksbanen får 23 kilometer dobbeltspor i samme tunnel

  Jernbanetunnelen mellom Sandvika og Sundvollen skal bygges som dobbeltsportunnel med en langsgående service- og rømningstunnel.

 • Utbedrer kontaktledningen mellom Langset og Kleverud

  Under arbeidet med å løse problemene med unormal slitasje på kontaktledningen mellom Langset og Kleverud ble det i begynnelsen av februar 2017 oppdaget enkelte ujevnheter på kontaktledningen. Nå har en uavhengig tredjepart kommet med sin konklusjon for hvordan ujevnhetene har oppstått, og utbedringene går i gang.

 • Arbeidshelg på flere banestrekninger

  Førstkommende helg, fra lørdag 29. til søndag 30. april, utføres det planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Bergensbanen, Sørlandsbanen, Gardermobanen og Dovrebanen. På deler av Dovrebanen skal arbeidene foregå til 1. mai.

 • Nytt infosenter for Follobanen

  Et nytt informasjonssenter forteller om Follobaneprosjektet, Norges hittil største samferdselsprosjekt. Bane NOR har åpnet senteret på prosjektets riggområde i Bjørvika.

 • Arbeidshelg på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

  Helgen 22-23. april gjør Bane NOR omfattende arbeider flere steder fra Drammen til Larvik på Vestfoldbanen. På Sørlandsbanen fortsetter arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund, og en sporveksel byttes på Nærbø stasjon.

 • De får elgen til å skygge banen

  Gjerder, skogrydding og informasjon har mer enn halvert antall elg som blir påkjørt i Hallingdal. Jon Anders Hefte og Knut Erik Jetlund i prosjektet "Vilt og trafikk" deler gjerne erfaringer med resten av landet.

 • 2016: Punktlige tog, men mange innstillinger

  2016 ble femte år på rad at persontogene nådde punktlighetsmålet på minst 90 prosent i rute. Med 91 prosent av togene i rute er Norge fortsatt blant de beste landene i Europa. Fem prosent av togene ble imidlertid innstilt. Dette er en kraftig økning fra tidligere år og skyldes blant annet streiken i NSB.

 • Om ERTMS og signalfornyelsen på jernbanen

  Fornyelse av jernbanens signalanlegg er ikke noe vi velger, men noe vi må gjøre. Bane NOR mener at ERTMS er det riktige valget.

 • Godstog sporet av ved Loenga

  Et godstog sporet av ved Loenga langfredag morgen. Ingen personer kom til skade, men de materielle ødeleggelsene etter avsporingen er omfattende.

  Godstoget som sporet av ved Loenga forårsaket omfattende skader (Foto: Arne Ingar Hogseth, Bane NOR)