Nyheter

 • Test av viftene på Nationaltheatret stasjon

  Natt til fredag 23. mars kan det bli en del røyk i Dronningparken og ved tunnelåpningene på Skøyen og Oslo S.

 • Sa ja til ny tariffavtale

  Medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund sa ja til forslaget om ny tariffavtale i uravstemningen. Det er nå enighet om ny tariffavtale for alle arbeidstakergrupper i Bane NOR.

 • Arbeidspåske på Drammenbanen og Østfoldbanen

  På de store prosjektene med bygging av Follobanen og rehabilitering av Lieråsen tunnel utnyttes påskedagene til intensive arbeidsøkter. Togtrafikken erstattes med busser.

 • Bane NOR tildeler to ERTMS-kontrakter

  I styremøtet 14. mars tildelte styret i Bane NOR kontrakt for nytt digitalt signalsystem til Siemens og for digitalt utstyr på togene til Alstom.

 • Livsnerven Ofotbanen – historietung og unik

  For Narvik er Ofotbanen på mange måter selve livsnerven, med en sentral plass i feiringen av Vinterfestuka som nå pågår. Samtidig forbereder Bane NOR seg på en hektisk vedlikeholdsinnsats i en kort sommersesong.

 • Får gjort mer med Vedlikeholdstoget

  Bane NORs 70 meter lange vedlikeholdstog har siden 2013 blitt brukt til effektivt sporvedlikehold. Med arbeidsvogn, lagervogn og et kombinert verksted og oppholdsvogn er dette togsettet godt egnet til både feilretting og vedlikeholdsoppgaver.

 • Baner vei for jenter i Bane NOR

  Den første kvinnelige signalmontøren hos Bane NOR i Oslo, Andrine Jensen Sunde (20), har avlagt og bestått fagprøven med glans.

 • Kontrakt signert for Nittedal stasjon og kryssingsspor

  Reguleringsplanen for tiltak på Nittedal stasjon og bygging av nytt krysssingsspor på stedet er nå godkjent. Bane NOR har valgt Rambøll som rådgiver for prosjektet.

 • Arbeider på Østfoldbanen kommende helg

  Anleggsarbeid knyttet til Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss er hovedaktivitetene under Bane NORs jobbehelg på Østfoldbanen 3-4. mars.

 • Slik tek Bane NOR vare på Rallarvegen

  Rallarvegen langs Bergensbanen er både eit kulturminne og ein av landets mest populære sykkelvegar. Ein ny forvaltningsplan skal sikre vegen for framtida.