Nyheter

 • Nytt infosenter for Follobanen

  Et nytt informasjonssenter forteller om Follobaneprosjektet, Norges hittil største samferdselsprosjekt. Bane NOR har åpnet senteret på prosjektets riggområde i Bjørvika.

 • Arbeidshelg på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

  Helgen 22-23. april gjør Bane NOR omfattende arbeider flere steder fra Drammen til Larvik på Vestfoldbanen. På Sørlandsbanen fortsetter arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund, og en sporveksel byttes på Nærbø stasjon.

 • De får elgen til å skygge banen

  Gjerder, skogrydding og informasjon har mer enn halvert antall elg som blir påkjørt i Hallingdal. Jon Anders Hefte og Knut Erik Jetlund i prosjektet "Vilt og trafikk" deler gjerne erfaringer med resten av landet.

 • 2016: Punktlige tog, men mange innstillinger

  2016 ble femte år på rad at persontogene nådde punktlighetsmålet på minst 90 prosent i rute. Med 91 prosent av togene i rute er Norge fortsatt blant de beste landene i Europa. Fem prosent av togene ble imidlertid innstilt. Dette er en kraftig økning fra tidligere år og skyldes blant annet streiken i NSB.

 • Om ERTMS og signalfornyelsen på jernbanen

  Fornyelse av jernbanens signalanlegg er ikke noe vi velger, men noe vi må gjøre. Bane NOR mener at ERTMS er det riktige valget.

 • Godstog sporet av ved Loenga

  Et godstog sporet av ved Loenga langfredag morgen. Ingen personer kom til skade, men de materielle ødeleggelsene etter avsporingen er omfattende.

  Godstoget som sporet av ved Loenga forårsaket omfattende skader (Foto: Arne Ingar Hogseth, Bane NOR)
 • Bane NOR og Baneservice signerte samspillskontrakt på milliardutbygging

  Dagen etter fremleggelsen av NTP signerte Bane NOR første entreprenørkontrakt i prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

 • Flytter 16.000 tonn fra veg til bane

  Et bredt samarbeid mellom mange aktører har ført til at 1400 trailere i året med armeringsnett nå skal fraktes fra Mo i Rana med tog istedenfor bil.

 • Ett spor på Østfoldbanen stengt ved Oslo S

  Det har vært uforutsette bevegelser i grunnen ved Oslo S og av sikkerhetsgrunner er togtrafikken på ett av sporene på Østfoldbanen derfor stengt.

 • Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

  Sommer 2017 skal jernbanen mellom Klepp og Stavanger ta i bruk et nytt elektronisk signalanlegg. Nå er testing av den nye teknologien i full gang.