Nyheter

 • Bane NOR skal inngå InterCity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene

  Trodde du at jernbaneutbyggingen på Østlandet var satt på pause? Da må du tro om igjen. I mange kommuner er anleggsarbeidet godt i gang og i løpet av de neste tre årene skal Bane NOR inngå kontrakter for hele 60 milliarder kroner.

  Hallevannetbrua mellom Porsgrunn og Larvik.
 • 95% punktlige godstog fra Alnabru

  Punktlighet er viktig for jernbanens kunder, og for næringslivet er det avgjørende at godset kommer frem i tide. For å bedre punktligheten og redusere antallet innstilte tog har Bane NOR sammen med togselskapene og terminaloperatørene satt inn tiltak for å bedre punktligheten. I juni måned ble resultatet 95 % avgangspunktlighet fra Alnabru.

 • Klart for nye reingjerder langs Nordlandsbanen

  Et nytt steg mot nye viltgjerder på Nordlandsbanen er tatt. Om kvelden den 5. juli hadde prosjektleder Torstein Fossum i Bane NOR med seg en rekke nøkkelpersoner på befaring fra Skog til Rossvold - vel halve strekningen som skal gjerdes inn.

 • Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029

  Jernbanedirektoratet har nå fastsatt det endelige handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018-2029. Bane NOR er fornøyd med at mange av innspillene våre er hensyntatt. Dette handlingsprogrammet setter kunden i sentrum og gir mer jernbane for pengene.

 • Bane NOR iverksetter ekstraordinære tiltak som følge av ekstrem skogbrannfare

  I store deler av Sør-Norge er det ekstremt stor skogbrannfare. Bane NOR tar situasjonen på alvor, og iverksetter en rekke tiltak for å begrense risikoen for branner langs jernbanen.

 • Bane NOR på Arendalsuka

  Onsdag 15. august arrangerer Bane NOR seminaret «Gods på bane - Hva skal til?» på Arendalsuka, den årlige nasjonale arenaen der aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.

 • Tradisjonell tunnelmetode valgt for Ringeriksbanen

  Bane NOR har besluttet byggemetode for tunnelene på Ringeriksbanen.

 • Krevende skogbrann på Gjøvikbanen

  Det er ekstrem skogbrannfare og Bane NOR har hatt alt disponibelt mannskap ute for å bistå brannvesenet med etterslokking langs Gjøvikbanen gjennom Nordmarka.

  Krevende skogbrann på Gjøvikbanen
 • Eli Skrøvset ny konserndirektør for virksomhetsstyring

  Eli Skrøvset er ansatt som konserndirektør for virksomhetsstyring/CFO i Bane NOR og starter 1. oktober 2018.

  Eli Skrøvset er ansatt som konserndirektør for virksomhetsstyring/CFO i Bane NOR og starter 1. oktober 2018.
 • Flere avganger på Østfoldbanen

  Fra ruteendringen i desember blir det bedre togtilbud i rushtiden på Østfoldbanen. Nettdekningen ombord skal også bli bedre.