FIDO

FIDO er Bane NORs distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

FIDO gir oss en automatisert og målrettet elektronisk utsendelse av informasjon til den det gjelder, i stedet for manuell distribusjon av papirer og dokumenter.

Systemet baserer seg på en web-applikasjon som gjør at informasjon kan mottas både på PC og nettbrett. Jernbaneforetak kan også motta data direkte og implementere disse i sine egne systemer, samt skrive ut informasjon, dersom det er ønskelig.

FIDO ble satt i full drift i hele landet 12. april 2015. 

Hvordan virker FIDO?

Informasjonsfolder om FIDO

Den gamle løsningen baserte seg på dokumenter og papirer, mens FIDO produserer data. Systemet har en modell av jernbaneinfrastrukturen og en ruteplan som grunndata. Disse dataene viderebehandles i systemet og settes sammen til en visning basert på hvem du er og hva du skal gjøre.

FIDO vil også på sikt være kilden for ruteinformasjon til andre fagsystemer internt i Bane NOR, men også til eksterne systemer hos jernbaneforetak og entreprenører.

Se instruksjonsvideoene for FIDO under

 

Gammel løsning vs. FIDO 

Gammel løsning FIDO

Halvårlig ruteplan med
rettelsesblader i en
tjenesterutebok for fører.

Dagsfersk rute med de data
fører trenger for det aktuelle
toget, den bestemte dagen.

T-sirkulære med endringer
i infrastrukturen ble sendt
ut på ukentlig basis. Alle
endringer/tillegg kom
som ruteordre.

Infrastrukturinformasjon
presenteres sammenstilt
med ruteinformasjon.

I tidligere distribusjonssystem
(TTS) måtte bruker angi
mottakere manuelt.

FIDO lister opp mottakere
basert på hva kunngjøringen
inneholder.

TTS baserte seg på
“maskin til maskin”
kommunikasjon.

Har du tilgang til internett,
har du tilgang til kunngjøringer
fra FIDO.

Ruteinformasjon utsendt i
TTS måtte manuelt registreres
i andre systemer.

FIDO kommuniserer med
andre fagsystemer slik at det
skal bli minst mulig manuell
behandling av informasjon.

Hvordan påvirker FIDO deg?

-Er du en av dem som har benyttet tjenesterutebøker, rutesirkulærer, ruteordre og T-sirkulære?  Da påvirker FIDO din hverdag.

Fører/ombordansvarlig

• Dagsferske ruter
• Alle endringer på ett sted
• Mulighet for mottak av endringer direkte i toget

Jernbaneforetak

• Mulighet for rutedata integrert i egne fagsystemer
• Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring er tilgjengelig
• Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

Hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet

 • Tilgang til Informasjon om ditt arbeid (kunngjøring) på stasjonen, ved sporet eller på kontoret
• Mulighet for mottak av endringer/tillegg direkte på arbeidsstedet

Entreprenør

• Mulighet for data direkte inn i egne fagsystemer
• Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring er tilgjengelig
• Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

Togleder

• Verktøy for utsending av kunngjøringer på alle toglederpulter
• Verktøy for registrering av midlertidige endringer i infrastrukturen
• Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler den strekningen du styrer og overvåker
• God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver
• Støtte for korrekt utførelse av kunngjøring

Toginformatør

• Visning av relevant informasjon på skjerm
• Muligheter for automatisk oversendelse av data til KTI/PIA systemer

Operativ ruteplanlegger

• Automatisk overføring fra ruteplanleggingssystemet (TPS) til FIDO
• Verktøy for registrering av midlertidige endringer i infrastrukturen
• Støtte for korrekt utførelse av kunngjøring

Togekspeditør /driftskoordinator

• Komplett elektronisk togoppgave for stasjonen som viser alle tog
• Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler stasjonen og tilstøtende blokkstrekninger
• God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver

Tidsplan og historikk

11. januar 2014 FIDO satt i drift på Ofotbanen Ofotbanen
Januar 2014 - fortløpende Opplæring i FIDO Hele landet
24. februar - 22. mars 2015  Treningsperiode for førere Hele landet
23. mars - 11. april 2015 Parallelldrift for alle brukere Hele landet
12. april 2015 FIDO satt i full drift Hele landet
Høsten 2015 Utvikling av ny funksjonalitet Hele landet

Ressurser

Hovedsiden til FIDO:

fido.jbv.no

Her kan du logge deg på systemet, samt finne ytterligere informasjon om FIDO. 

Opplæring i FIDO:

https://fido-kurs.opm.jbv.no

Det tilbys tilgang til kursmiljø i FIDO for jernbaneforetak. Dette er et fullt virkende kursmiljø hvor man kan drive opplæring av eget personale.

Spørsmål om FIDO? 

Har du spørsmål eller innspill til FIDO? Send en e-post til:

fido@jbv.no

Hvordan ser FIDO ut?

Her er et eksempel på hvordan rute for tog presenteres for fører:

Over ses visning for fører (skjermbilde). Dette viser ruten for malmtog 9918 slik den er den aktuelle datoen. Saktekjøringen på Bjørnfjell kan kvitteres ut direkte i skjermbildet (på PC eller nettbrett).

Fører Kurt Hedqvist i tog 93 entrer lokomotivet medbrakt oppdatert FIDO-rute skrevet ut på papir. Dette var det aller første toget som ble framført med bruk av FIDO på Ofotbanen med avgang fra Narvik stasjon 11.1.2014 kl 12:40. <strong>Foto: Christian Stensholt</strong>
 

Narvik: Togleder Ketil Lyngedahl produserer og distribuerer en ny kunngjøring i FIDO. <strong>Foto: Hans Erik Wiig</strong>
 
 Fører av arbeidstog Reidar Frøholm betjener FIDO på nettbrett mellom Alnabru og Grefsen