Sikkerhetsveileder for leverandører

Vedlagt ligger veileder for leverandører som leverer tjenester til Bane NOR som er av betydning for sikkerheten, jfr. sikkerhetsstyringsforskriften og sikringsforskriften.

Vårt ønske er at denne veilederen skal fungere som et nyttig verktøy for våre leverandører og bidra til å skape gode samarbeidsforhold i arbeid med betydning for sikkerheten.

Veilederen er utarbeidet av Jernbaneverket. Den gjelder som veileder for Bane NORs leverandører.