Etiske retningslinjer

Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen i Norge. Samfunnsansvar handler om å ta ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø blir påvirket av Bane NORs virksomhet.

Som et statlig eid foretak er det store forventninger til at vi tar vårt ansvar på dette området, og en etisk forretningsvirksomhet er en forutsetning for å sikre tillit fra våre omgivelser og interessenter.

Last ned Bane NORs etiske retningslinjer her.