Planer for fremtidige anskaffelser

Aktuelle anskaffelser

Pågående og kunngjorte anskaffelser finnes i EU-supply konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) ved å følge linken i kunngjøringen på Doffin/TED eller i invitasjon på e-post. Bane NORs konkurranser i Eu-supply KGV er tilgjengelig enten fra link i den offentlig kunngjøring på Doffin/TED, eller via link i invitasjon i e-post basert på utvelgelse fra Bane NOR leverandør-kvalifikasjonsdatabase TransQ.

Link til Doffin                 : https://www.doffin.no/
Link til TransQ                : http://search.transq.com/Search/
Link til Eu-supply KGV  : https://eu.eu-supply.com/login.asp?target=&B=BANENOR
Det gjøres oppmerksom på at Bane NOR SF er underlagt Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og at for anskaffelser med anslått verdi under EØS terskelverdier, kan Bane NOR SF også velge å sende forespørsel direkte til aktuelle tilbydere.

Les mer om KGV under «Slik anskaffer vi».

Anskaffelsesplaner

Bane NORs anskaffelsesplaner, det vil si fremtidige konkurranser, presenteres her.
I oversiktene finner du informasjon om planlagte anskaffelser for de ulike enhetene, sted, planlagt dato for tilbudsforespørsel og  antatt kontraktsverdi. Oversikten oppdateres månedlig.

Informasjon om hvordan Bane NOR kunngjør sine konkurranser finner du her

Prosjektoversikt

Bane NORs nettsider med presentasjon av større kommende og pågående prosjekter finner du her