Bane NORs styrende dokumenter innen sikkerhet

Vedlagt finner du de relevante dokumentene som tilhører Bane NORs sikkerhetsstyringssystem.

Dokumentene beskriver Bane NORs system for sikkerhetsstyring, herunder risikoakseptkriterier, risikovurderinger samt rapportering og oppfølging av uønskede hendelser i henhold til Sikkerhetsstyringsforskriften, Sikringsforskriften og CSM RA.

Dokumentenes hensikt er å formidle Bane NORs prinsipper. 

Beredskapshåndbok ligger som vedlegg til denne artikkelen.

Ved behov for ytterligere informasjon vedrørende risikovurderinger innen sikkerhet, kontakt angunn.engebo@banenor.no

Ved behov for ytterligere informasjon vedr. risikovurderinger innen sikring, ta kontakt med mahmoud.farahmand@banenor.no