Krav til sikkert arbeid

Vedlagt ligger alle dokumenter som setter krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid ved spor skal gjennomføres er samlet den vedlagte dokumentmappen "Sikkert arbeid". Denne oppdateres jevnlig, nyeste utgave er fra januar 2018.

Informasjon til hovedsikkerhetsvakter: 

Link til en informasjonsvideo på You Tube , som vi ber om at alle ser igjennom.


https://www.youtube.com/watch?v=AGUmTj8kMxk&feature=youtu.be


Link for å registrere at informasjon/opplæring er gjennomført:

https://response.questback.com/jernbaneverket/gs2j4gvu0z/

Er det noe dere lurer på så ta kontakt med Tor Oksnes i Bane NOR på telefon 916 59308 eller på mail tor.oksnes@banenor.no