Krav til sikkert arbeid

Vedlagt ligger alle dokumenter som setter krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid ved spor skal gjennomføres er samlet den vedlagte dokumentmappen "Sikkert arbeid". Denne oppdateres jevnlig, nyeste utgave er fra juni 2016.

Informasjon til hovedsikkerhetsvakter: 

Link til en informasjonsvideo på You Tube , som vi ber om at alle ser igjennom.


https://www.youtube.com/watch?v=AGUmTj8kMxk&feature=youtu.be


Link for å registrere at informasjon/opplæring er gjennomført

https://response.questback.com/jernbaneverket/gs2j4gvu0z/

Er det noe dere lurer på så ta kontakt med Tor Oksnes i Jernbaneverket på telefon 916 59308 eller på mail tor.oksnes@jbv.no