Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Bane NOR må leverandøren tilfredsstille Bane NORs krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver, samt informasjon om kompetansebevis.

Minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten
Alt personell som utfører funksjoner eller oppgaver med betydning for sikkerheten skal være kjent med hvilke minimum kompetansekrav som er gjeldende for dem, enten de er ansatt eller innleid fra leverandør eller underleverandør.

Oversiktsliste for funksjoner av betydning for sikkerheten finner du her. Fullstendig oversikt over funksjonene med kompetansekrav finner du i vedlegget til høyre på siden.

Kontakt: Kompetansesenteret i Bane NOR.

Teknisk jernbanekompetanse
Bane NORs tekniske regelverk er et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneanlegg. Læreplaner og retningslinjer for jernbanekompetanse finnes på: https://trv.jbv.no/jk

Kontaktperson: Christopher Schive: jcs@banenor.no

Hovedsikkerhetsvakt og signalgivere
Spørsmål og påmeldinger som gjelder kompetanse for hovedsikkerhetsvakter og signalgivere, samt periodiske prøver (kontrollprøver) i trafikksikkerhet for førere, hovedsikkerhetsvakter og signalgivere sendes på e-post til: trafikksikkerhet.transport@banenor.no

Førerkompetanse for kjøretøy
Spørsmål, påmeldinger og bestillinger som gjelder førerkompetanse for kjøretøy sendes til kompetanseenheten i Transport på e-post: forerkompetanse@banenor.no

Kontaktperson: Marianne Ljosåk: marianne.ljosak@banenor.no

Kjøretøygodkjenning
Spørsmål som gjelder kjøretøygodkjenning rettes til Teknologienheten. Nærmere informasjon finnes på: http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Godkjenning-av-arbeidsmaskiner-/

Kontaktperson: Bjørn Ukkestad. Benytt e-postadresse: kjoretoyteknologi@banenor.no

Opplæring fra Norsk jernbaneskole
Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.