Kommende prosjekter i Infrastrukturdivisjonen

Prosjektbeskrivelsene viser en overordnet plan og beskrivelse av aktiviteter primært i perioden 2018 for Infrastrukturdivisjonen.

Det foreligger pr. dato ingen vedtak og bevilgninger. Det er heller ikke avklart om det blir årlige bevilgninger eller fireårige bevilgninger.

Infrastrukturdivisjonen omfatter følgende enheter:

 • Område Nord
 • Område Midt
 • Område Vest
 • Område Øst
 • Område Oslokorridoren
 • Område Sør
 • Infrastrukturprosjekter
 • Plan
 • Energi
 • Transport
 • Teknikk

Du finner nærmere informasjon om Infrastrukturdivisjonen i denne saken.

Detaljerte opplysninger om den enkelte anskaffelse, omfang og planlagt kunngjøringstidspunkt fremkommer av Bane NORs anskaffelsesplan.