Stor interesse for Jernbaneverkets planer i 2016

Jernbaneverket måtte skaffe større lokaler for å få plass til alle som hadde meldt seg på da planene for 2016 ble presentert for leverandørmarkedet mandag 14. september. Tema var planene for 2016 med spesiell vekt på jernbaneteknikk, men hele leverandørmarkedet var bredt representert.

-Vi samlet omkring 140 deltakere og vi måtte derfor skaffe større lokaler, forteller direktør for leverandør og marked i jernbaneverket, Michael Bors. Hensikten med leverandørmøtet er å motivere bransjen til å satse videre på Jernbaneverket som kunde. –Vår generelle oppfatning er at dette er svært nyttig for begge parter og at stemningen i bransjen er god som følge av økte bevilgninger til jernbanesektoren, sier Bors. Den største utfordringen er for tiden kapasiteten i bransjen, rekruttering og lærlingeplasser.

Innledninger på seminaret ble holdt av infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund, Jernbaneverkets områdedirektører og Michael Bors.

Vedlagt finner du presentasjonene fra leverandørmøtet.
Illustasjonsbilde: Stor interesse for Jernbaneverkets planer i 2016. (Foto: Njål Svingheim)