Presenterte elektro-prosjekter til 20 milliarder

Fram til 2030 skal Jernbaneverket bygge elektro-prosjekter for til sammen 20 milliarder kroner. I dag ble bransjen satt i stevne for å høre mer om det som skal anskaffes.

Mer enn 200 personer, hvorav 15 personer fra land utenfor Norden, hadde meldt seg for å få detaljene i det som Jernbaneverket skal kjøpe inn i de kommende årene. Jernbaneverket Energi skal i perioden 2016-2030 gjennomføre omformerprosjekter for over 7,0 milliarder kroner, mens infrastrukturprosjektene i samme periode skal gjennomføre KL/AT-prosjekter for mer enn 13,0 milliarder kroner.

Fra minglingen under leverandørseminaret. Foto. Ronald Holmstrøm

 – Vi fortsetter med å arrangere seminarer for leverandørene i markedet. Vi får gode tilbakemeldinger fra leverandørene, også i lang tid etter at seminaret er over. Og så er jo vi interesserte i gode konkurranser om oppdragene, forteller Lars Kristian Bjørløw som jobber med anskaffelser i Jernbaneverket Energi. – I tillegg er det viktig for dem i Jernbaneverket som jobber med kontaktledningsanlegg og banestrømforsyning å treffe entreprenørene. Dette er et samlingspunkt for oss i bransjen, fortsetter Bjørløw.

Fra Jernbaneverket Energi begynte med leverandørmøter for fem år siden, med promotering av kommende elektro-anskaffelser, så har andelen konkurranser med fler enn tre tilbydere økt fra kun 35 prosent til nå rundt 90 prosent! Leverandørmøtet antas å være en stor årsak til dette.

Presentasjonene – på norsk og engelsk – fra leverandørmøtet for banestrømforsyning 2016 ligger som vedlegg til denne artikkelen.