Leverandørdag Bane NOR Energi

Leverandørdag for Bane NOR Energi ble avholdt 2. februar.

Tore Telstad holder foredrag om teknisk regelverk. Foto: Lars Kristian Bjørløw.I år har flere av de store prosjektene deltatt med presentasjoner av sine elektroentrepriser. Til sammen var det 12 forskjellige innlegg på dette seminaret.

Det var en egen tolkebod plassert i salen, som hjalp til med simultanoversetting. Dette blir gjort for å kunne tiltrekke oss ikke-nordiske leverandører.

Nærmere 250 personer, hvorav flere i fra Tyskland, Spania og Italia, bl.a. noen i fra Spanias Ambassades Handelskontor, hadde meldt seg for å få detaljene i det som Bane NOR skal kjøpe inn i de kommende årene.

Bane NOR Energi skal i perioden 2017-2030 gjennomføre omformerprosjekter for over 7,0 milliarder kroner, mens infrastrukturprosjektene i samme periode skal gjennomføre KL/AT-prosjekter for mer enn 13,0 milliarder kroner.

Bane NOR Energi erfarer at utenlandske og norske leverandører tar kontakt med hverandre og holder møter i tilknytning til vårt seminar.

Energiavdelingen takker i år alle som har stilt opp og holdt sine innlegg på seminaret. Uten deres bidrag ville det ikke blitt så bra som det ble!