Frokostmøte om leverandørutviklingsmodul

Under et frokostmøte i januar lanserte Bane NOR sitt nye verktøy for evaluering og utvikling av sine leverandører.

Som et ledd i å forbedre samarbeidet mellom byggherrer, leverandører og konsulenter har Bane NOR utviklet en egen leverandørutviklingsmodul der det metodisk kan hentes ut rapporter på de siste evalueringene som er gjort på en leverandør.

Hensikten med frokostmøtet var å informere leverandørene om de mulighetene som ligger i vårt nye verktøy og synliggjøre at ved å samle alle leverandørvurderinger i en felles database, får vi et kraftfullt verktøy for å utvikle leverandørene og fokusere egne ressurser mot leverandørstøtte innenfor enkeltområder.

Hver enkelt leverandør har mulighet til å kommentere på evalueringene som er gjort, og det er klart at løsningen oppfordrer til forbedring og kan slik være med på å motivere til sterkere kontroll av eksempelvis SHA, ytre miljø og kvalitet underveis i kontraktsperioden.

Presentasjonen viser hovedpunktene som ble tatt opp under frokostmøtet.