Bransjedagen 3.februar 2016

Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylkeskommunene avholdt bransje- og leverandørdag 3.februar 2016.

I vedleggene finner du presentasjonene fra bransjedagen 2016.

---------------

Bransjedagen ble arrangert 3.februar på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 (Aker brygge) i Oslo.

Møteleder:   Terje Moe Gustavsen

1130    Registrering og enkel servering

1200    Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet

 • Statens vegvesen - Terje Moe Gustavsen
 • Jernbaneverket - Gunnar Løvås
  • Hordaland fylkeskommune - Håkon Rasmussen

1240    Byggherre- og leverandørstrategier

 • Nye veier AS – Ingrid Dahl Hovland
 • Statens vegvesen – Bettina Sandvin
 • Jernbaneverket – InterCity v/ Michael Bors

1355     Pause

1410    Kommende oppgaver for prosjekterende og utførende på jernbane

 • ERTMS v/ Eivind Skorstad
 • Vedlikeholdsetterslepet stanses, mer penger til fornyelser, Gorm Frimannslund
 • Jernbaneverkets investeringsprosjekter, Erik Nilssen/Jon Brede Dukan

1455    Pause

1510    Kommende oppgaver for prosjekterende og utførende på riks- og fylkesveger

 • Per Morten Lund, region øst
 • Kjell Inge Davik, region sør
 • Helge Eidsnes, region vest
 • Berit Brendskag Lied, region midt
 • Torbjørn Naimak, region nord

Spørsmål og oppsummering

Senest 1700  Mingling og servering av tapas mm.

Påmelding innen 26. januar til: servicesenter.jernbanetorget@jbv.no