Presentasjoner på årets bransje- og leverandørdag

Den årlige bransje- og leverandørdagen for Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylkeskommunene i Oslo fredag 7. februar 2014 samlet over 250 representanter fra entreprenør-og rådgiverbransjen.

 På leverandørdagen ble det holdt en rekke innledninger med vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger i spissen. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen representerte fylkene.

I tillegg orienterte en rekke representanter fra både Statens vegvesen og Jernbaneverket om kommende prosjekter av interesse for leverandørmarkedet.