Overveldende respons på leverandørmøte

Interessen for Bane Energis leverandørmøte var så stor at møtet måtte flyttes til større lokaler.

I dag arrangeres Bane Energis årlige leverandørmøte for banestrømforsyning på Oslo Kongressenter. Opprinnelig var møtet planlagt holdt i Jernbaneverkets egne lokaler, men det var så mange leverandører som ville bli orientert om Jernbaneverkets planer, at møtet måtte flyttes til vesentlig større lokaler. Nytt av året er at også Bane Vedlikehold fremlegger sine planer for KL-fornyelser.

– I fjor var det 65 deltakere på leverandørmøtet, i år er det en tredobling til ca. 180 deltakere, forteller seniorrådgiver Lars Kristian Bjørløw. – Vi er naturligvis glade for den store interessen. Det er en god del firmaer fra det nordiske markedet, men her også firmaer fra Italia, Portugal og Tyskland, forsetter Bjørløw.

Banestrømforsyning for seks milliarder kroner


Temaet på årets leverandørmøte er i tillegg det elektroniske verktøyet for konkurransegjennomføring KGV, nye kontraktsmaler for JBV og naturligvis vedlikeholds-/ fornyelses- og investeringsprosjekter for omformere og KL, som skal gjennomføres i årene fram til 2023.

Jernbaneverket Bane Energi planlegger i perioden 2013-2023 å gjennomføre omformerprosjekter for over 3,5 milliarder kroner. Jernbaneverket Bane Vedlikehold planlegger i samme periode å gjennomføre KL/AT-prosjekter for 2,4 milliarder kroner.