Leverandørseminarer

 • Leverandørmøte om banestrømforsyning

  Bane NOR SF vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning.

 • Seminar om kontrollromsdesign og integrerte operasjoner

  I august 2016 arrangerte Jernbaneverket et to-dagers seminar om kontrollromsdesign og integrerte operasjoner for interne nøkkelpersoner i Jernbaneverket. Her finner du rapport og anbefalinger.

 • Mange ville høre om planene for 2017

  Over 200 personer fra Jernbaneverkets mange leverandører ville høre om planene for virksomheten i 2017. Hele leverandørmarkedet var representert.

 • Leverandørdag / Railway conference - Bergen 5.10.16

  Et hundretalls personer deltok da Jernbaneverket presenterte kommende kontrakter i Arna-Bergen-prosjektet / Over 100 delegates participated at the tender conference for Project Arna-Bergen.

 • Leverandørmøte 12. oktober 2016

  Jernbaneverket inviterer til leverandørmøte onsdag 12. oktober 2016. På møtet vil det bli orientert om foreløpige planer for 2017.

 • Presenterte elektro-prosjekter til 20 milliarder

  Fram til 2030 skal Jernbaneverket bygge elektro-prosjekter for til sammen 20 milliarder kroner. I dag ble bransjen satt i stevne for å høre mer om det som skal anskaffes.

 • Invitasjon til leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

  Jernbaneverket skal gjennomføre elektroprosjekter for mer enn 20 milliarder kroner de kommende årene. Meld deg på vårt leverandørmøte 5. februar for å høre mer om prosjektene.

 • Bransjedagen 3.februar 2016

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylkeskommunene avholdt bransje- og leverandørdag 3.februar 2016.

 • Nordic Rail 2015

  Jernbaneverket var representert på egen stand på Nordic Rail 2015 i Jönköping i Sverige.

 • Stor interesse for Jernbaneverkets planer i 2016

  Jernbaneverket måtte skaffe større lokaler for å få plass til alle som hadde meldt seg på da planene for 2016 ble presentert for leverandørmarkedet mandag 14. september. Tema var planene for 2016 med spesiell vekt på jernbaneteknikk, men hele leverandørmarkedet var bredt representert.