Leverandørseminarer

 • Railway Tender Conference 2018

  Bane NOR is pleased to invite you to Oslo for the Railway Tender Conference 2018.

 • Leverandørkonferanse 2018

  Bane NOR har gleden av å invitere deg til Oslo for Bane NORs leverandørkonferanse 2018.

 • Godt besøkt leverandørmøte

  Torsdag 1. februar 2018 gjennomførte Bane NOR Energi leverandørmøte der temaet var planlagte prosjekter for banestrømforsyning. Prosjekter til totalt 24 mrd. ble presentert.

 • Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

  Bane NOR SF vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning (omformere, kontaktledning/AT, 22 kV hjelpekraft mv.).

 • Leverandørmøte 23. oktober 2017

  Bane NOR inviterte til leverandørmøte mandag 23. oktober 2017. Over 230 deltakere fikk høre om foreløpige planer for aktiviteter i 2018. Her finner du presentasjonen fra møtet.

 • Dialogkonferanse om strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen

  Fredag 20. oktober ble det avholdt en dialogkonferanse i Lillestrøm om prosjektet.Bane NOR skal utlyse entreprise på nytt KL-anlegg med autotrafo på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Åbogen.

 • Railway Tender Conference 2017

  On 10 May 2017, Bane NOR, Norway’s state-owned company responsible for the national railway infrastructure, presented upcoming construction projects.

  The planned new station at Moss, part of the Sandbukta-Moss-Såstad project. (Illustration: Rambøll Sweco)
 • Leverandørkonferanse 2017

  Bane NOR har gleden av å invitere deg til Oslo for en presentasjon av våre kommende utbyggingsprosjekter.

 • Felles bransje- og informasjonsmøte 9.februar

  Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR arrangerte 9. februar 2017 et felles bransje- og informasjonsmøte.

 • Frokostmøte om leverandørutviklingsmodul

  Under et frokostmøte i januar lanserte Bane NOR sitt nye verktøy for evaluering og utvikling av sine leverandører.