Leverandør og markedskontakt for investeringsprosjekter

For nærmere informasjon eller opplysninger om disse prosjekter eller markedsstrategier for de enkelte anskaffelser i disse prosjektene kan henvendelse rettes til:


Petter Heide - Larsen

Fagsjef kontrakt og anskaffelser, Petter Heide Larsen, e-post: larpet@banenor.no 
Mobiltelefon: +47 90 04 31 03