Anskaffelser

Bane NOR kjøper totalt for ca. 13 milliarder kroner hvert år.

Bane NOR anskaffer årlig varer og tjenester for nærmere 13 milliarder kroner. Dette utgjør ca. 75 prosent av Bane NORs årlige budsjett. Derfor er det viktig for Bane NOR at det gjennomføres gode anskaffelser som foregår i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

På disse sidene finner informasjon om Bane NOR innkjøpsprosess, hvordan du blir leverandør for Bane NOR, hva vi krever av leverandørene og våre nærmeste planer for anskaffelser.