Beredskap for driftsulykker

Vedlagt er dokumenter som beskriver Bane NORs system for beredskap knyttet til uønskede hendelser i henhold til sikkerhetsstyringsforskriften.

Dokumentenes hensikt er å formidle Jernbaneverkets prinsipper for dimensjonering og prioriteringer.

Link til Bane NORs sikkerhetshåndbok finnes her.

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt steinar.falch.erichsen@banenor.no