Beredskap for driftsulykker

Vedlagt er dokumenter som beskriver Jernbaneverkets system for beredskap knyttet til uønskede hendelser i henhold til sikkerhetsstyringsforskriften.

Dokumentenes hensikt er å formidle Jernbaneverkets prinsipper for dimensjonering og prioriteringer. 

Link til Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok finnes her.

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt steinar.falch.erichsen@jbv.no