Bane NORs sikkerhetsstyring

Styrende dokumenter som gjelder for Bane NOR beskriver hovedprinsipper, krav og ansvarsforhold innen sikkerhetsstyring. Konsernets sikkerhetsstyring/ledelse uttrykkes gjennom konsernstandarder, konsernprosedyrer og tilordnede prosedyrer og operative instrukser.

Ved behov for ytterligere informasjon vedrørende konsernets sikkerhetsstyring, kontakt konserndirektør for Sikkerhet og kvalitet, Karsten Boe

Det henvises også til «Sikkerhetsveileder for leverandører».