Arbeidsprosesser signal

Alle som skal prosjektere signalsystemer for Bane NOR må benytte Bane NORs arbeidsprosesser for signal. Bane NOR jobber kontinuerlig med forbedringer av disse arbeidsprosessene og derfor er det en stor fordel for prosjektene å ha tilgang til siste utgave for å dra nytte av forbedringer som er gjennomført.

Alle som skal prosjektere signalsystemer for Bane NOR må benytte Bane NORs arbeidsprosesser for signal. Bane NOR jobber kontinuerlig med forbedringer av disse arbeidsprosessene og derfor er det en stor fordel for prosjektene å ha tilgang til siste utgave for å dra nytte av forbedringer som er gjennomført. 

Det er i dag to alternativer for tilgang til Bane NORs arbeidsprosesser signal:

 1. Fjernaksess til Bane NORs styringssystem og arbeidsprosesser for signal 

For leverandører som har kontrakt med Bane NOR hvor prosjektet omfatter endringer i signalanlegg kan det søkes om tilgang til Bane NORs styringssystem og arbeidsprosesser for signal via fjernaksessløsningen START. Denne tilgangen gjør at leverandører til enhver tid har tilgang på den siste utgave av arbeidsprosessene og tilhørende dokumenter. 

 For å få START tilgang må det tas kontakt med oppdragsgiver (f.eks. prosjekt) som vil vurdere behovet, og som deretter ordner tilgang. Det er viktig å merke seg at tilgangen er personlig. Dersom det er flere som har behov må det søkes for hver av dem, det gis ikke ut fellestilganger.

 Leverandører som har rammeavtale for signal med Bane NOR gis en (1 stk.) START tilgang. Denne tilgangen kommer i tillegg til et eventuelt behov i prosjekt.

 2. Last ned Bane NORs arbeidsprosesser for signal i Excel-format

For å gjøre det enklere å få tak i siste versjon av styringssystemet har RAMS staben i Digitalisering og teknologi laget en Excel-versjon av styringssystemet. Denne utgaven er en Excel-arbeidsbok med fliker for prosesskart og oversikt over tilhørende dokumenter. Det er knapper i hvert prosesskart som henter opp aktuelle dokumenter. Denne versjonen av arbeidsprosessene blir oppdatert flere ganger i året.

 Dersom dere finner feil eller mangler i prosessene eller de tilhørende dokumentene så kan dette sendes til felles.signal-sty[at]banenor.no.

 Lenke for nedlastning finner du oppe i høyre hjørne på denne siden. 

 Takk for hjelpen.

 Hilsen RAMS staben i Digitalisering og Teknologi

Kontakt

Hvis det er spørsmål angående tilgang på dokumenter eller prosesser, ta kontakt med: Digitalisering og teknologi

RAMS stab

v/Thomas Nesheim

Rådgiver Kvalitet & Sikkerhet 

e-post: felles.signal-sty[at]banenor.no