Kontaktpersoner i Infrastrukturdivisjonen

Ansvarsområde; Drift og forvaltning av infrastrukturen. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver utføres av både interne og eksterne leverandører.

Navn

Område

e-post

Mobil

Stian Wesøy

Områdedirektør sør

Stian.wesoy[at]jbv.no

474 78088

Tony Dæmring

Områdedirektør vest

Tony.demring[at]jbv.no

916 66111

Thor Brækkan

Områdedirektør nord

Tbr[at]jbv.no

995 50090

Knut Darre Christiansen

Områdedirektør øst

Knut.darre.kristiansen[at]jbv.no

916 12367

Kristine Jessen

Områdedirektør midt

Kristine.jessen[at]jbv.no

916 72724

Vibeke Aarnes

Områdedirektør Oslokorridoren

Vibeke.aarnes[at]jbv.no

916 55925

Sverre Kjenne

Avd. dir Signal- og tele

Sverre.kjenne[at]jbv.no

922 16005

 

Leder: Infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund.