Sms-oblat + NSB-app = sant

Nå kan alle som bruker NSBs mobilapp også bruke Jernbaneverkets sms-oblat for parkering.

Sms-oblater for pendlerparkering er foreløpig tilgjengelig på fire stasjoner, men Jernbaneverket planlegger å utvide løsningen til flere stasjoner over hele landet.

- Parkeringsoblaten gir mulighet til å prioritere pendlere på parkeringen, sier Kamboj. - På denne måten unngår vi at folk som ikke skal ta toget tar opp plasser på pendlerparkeringen.

Når løsningen kan kombineres med NSBs mobilapp blir parkeringen mer kundevennlig.

- NSB har videreutviklet appen til å bli kompatibel med sms-oblaten, og vi er glad for at denne nå er på plass slik at kundene får en enklere hverdag.

Sms-oblaten knyttes opp mot togbilletten, og alle med årskort, månedskort eller ukeskort kan bruke oblaten. For å aktivere oblaten med billett kjøpt i NSB sin app må du bruke ditt kundenummer som du finner i din profil i appen.

Les mer på www.jernbaneverket.no/parkering