Lokk over jernbanen?

Jernbaneverket har laget retningslinjer som gjelder for eventuell overbygging av jernbanens grunn.

Fra Stavanger stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
I tettbygde strøk møter Jernbaneverket fra tid til annen initiativ fra private utbyggere, kommuner eller andre om at de ønsker å bygge "lokk" over jernbanen for å kunne nytte arealer til andre formål "oppe på" Jernbaneverkets grunn. Jernbaneverket kan bli utsatt for et betydelig press for "ikke å være til hinder for byutviklingen". 

Jernbaneverket skal likevel først og frems ivareta sitt sekstoransvar og jernbanens behov. 

Vedlagt er de retningslinjer som gjelder for behandling av slike spørsmål.