Eiendom

  • Eierskapsprinsipper for Jernbaneverket

    Jernbaneverkets eiendommer er en forutsetning for Jernbaneverkets kjernevirksomhet som er å utvikle, forvalte og drifte statens jernbanenett.

  • Lokk over jernbanen?

    Jernbaneverket har laget retningslinjer som gjelder for eventuell overbygging av jernbanens grunn.