Spørsmål og svar til SMS-oblat for parkering

Lurer du på noe angående SMS-oblat? Her har vi samlet en del spørsmål og svar om SMS-oblat på pendlerparkeringene.

Hvorfor skal Jernbaneverket innføre parkeringsoblat?

Jernbaneverket vil prioritere de faste pendlerne på innfartsparkeringene. Mange opplever at parkeringsplassen er full, og flere steder brukes pendlerparkeringen av bilister som ikke skal ta toget. Med denne løsningen sikrer vi at det er kun togpendlere som parkerer på pendlerparkeringen i rushtiden/ arbeidstiden.

På Lier er begrunnelsen de reisendes sikkerhet. Nødetatene varslet i 2012 at de ikke fikk tilgang til stasjonen og tunnelmunningen på grunn av det store antallet feilparkerte biler. Oblatparkering løste dette problemet ved at parkeringen ble regulert.

Hva er forskjellen på ordinær SMS-oblat og SMS-oblat med byavgift?

SMS-oblat koster 50 kroner per måned og er innført på de fleste stasjonene med SMS-oblat. På enkelte bynære stasjoner med begrenset parkeringskapasitet og stor pågang innføres SMS-oblat med byavgift, som koster mer enn ordinær SMS-oblat. Oblatprisen på stasjoner med byavgift er 50 kr + byavgiften. For eksempel koster SMS-oblat på Lillestrøm 50 kr + 200, totalt 250 kr per måned.

Hvordan får jeg parkert lovlig?

1. Hent oblatbrosjyre i kasse merket «Parkeringsoblat» på stasjonen.
2. Plassér oblaten godt synlig i frontruten.
3. Finn frem reisekort/togbillett og sjekk kort- eller kundenummer. Kjøper du billett med app? Bruk kundenummer/kunde-ID som du finner under «min profil».
4. Send SMS til 2300.

For ordinær SMS-oblat, skriv:

JBV       ditt oblatnummer       ditt kort-/billett-/kundenummer

For SMS-oblat med byavgift, skriv:

JBV       stasjon       ditt oblatnummer       ditt kort-/billett-/kundenummer

5. Parkeringsgebyret blir belastet over telefonregningen.
6. Kvittering kommer i retur på SMS, og parkeringen er gyldig når du har mottatt kvitteringen på din mobil.
6. Husk å fornye parkeringen når perioden er omme. Skriv JBV og send til 2300 for å fornye parkeringen.

Hvor får jeg tak i en oblat?

Jernbaneverket skal sørge for at det er tilgjengelige brosjyrer med oblater i venterommene og brosjyreholdere på stasjonsområdene.

Må jeg hente ny oblat hver måned?

Nei. Du kan bruke samme oblat hver måned. Oblaten fornyes ved å sende SMS.

Hvordan vet jeg om parkeringsoblaten ble gyldig?

Du får kvittering på SMS, og belastes parkeringsavgift over mobilregningen. Hvis parkeringsoblaten ikke ble godkjent som gyldig, får du en SMS om det. Sjekk om billettnummeret du får i retur stemmer overens med ditt kunde-/billettnummer. Hvis du vet at periodebilletten din hos NSB er gyldig, kan du ringe MParks kundeservice på 815 10 165 for å få hjelp til å løse problemet.

Hvorfor må det koste penger?

For å drifte systemet må vi innføre en parkeringsavgift på kr 50 per måned. Ved noen bynære stasjoner er det i tillegg innført byavgift for å dempe noe av presset på parkeringsplassen. Dette er et virkemiddel for å få flere bilister til å velge buss, sykkel eller gange til stasjonen dersom de har mulighet til det, eller velge å parkere ved andre stasjoner med lavere pris og større kapasitet.

Jeg har ikke mobiltelefon. Hva skal jeg gjøre?

Ring MParks kundeservice, tlf 815 10 165, og så får du betalingsinformasjon.

Jeg har mobiltelefon, men abonnementet mitt tillater ikke fakturering. Hva skal jeg gjøre?

Send SMS til 2300 og skriv:

FAKTURA navn adresse

Du skal da få en SMS om at vi har lagret at du ikke vil belastes mobilabonnementet, og kan deretter sende SMS for å aktivere oblaten.

Kan jeg bare parkere ved en bestemt stasjon?

SMS-oblat med byavgift kan brukes på stasjonen den betalte byavgiften er knyttet til, samt på alle stasjoner med SMS-oblat uten byavgift.

Ordinær SMS-oblat kan brukes på alle SMS-oblat stasjoner som ikke har byavgift. På Lillestrøm vil kun biler med gyldig SMS-oblat med byavgift parkere lovlig.

Hvorfor er SMS-oblat dyrere på Lillestrøm enn ved andre stasjoner?

Lillestrøm er en bynær stasjon med begrenset parkeringskapasitet og stor pågang. Byavgift er et virkemiddel for å få flere bilister til å velge buss, sykkel eller gange til stasjonen dersom de har mulighet til det, eller velge å parkere på andre stasjoner med lavere pris og større kapasitet på parkering. Formålet er å dempe noe av presset på parkeringsplassene ved Lillestrøm, samtidig som vi prioriterer pendlerne og gjør uteparkeringen billigere for de som reiser daglig (tidligere 400 kr. i måneden for parkering fem dager i uka).

Hvordan finner jeg billettnummeret mitt?

Det finnes flere typer billetter og kort, og disse kan ha ulikt antall siffer. Her er de vanligste:

1. Kort fra NSB eller Ruter: 16 siffer.
2. NSBs mobilapp: Kundenummer med 7 eller 8 siffer finnes under "min profil".
3. Ruters mobilapp: APP-ID finnes under «profil». Den består av tall, bokstaver og bindestreker.
3. Månedskort på papir fra NSB: Kundenummer med 7eller 8 siffer.
4. Ansattårskort: Samme framgangsmåte som for kort fra NSB eller NSBs mobilapp.

Jeg er bekymret for personvernet mitt, og vil ikke at parkeringsselskap og Jernbaneverket skal vite om jeg har gyldig togbillett.

Verken Jernbaneverket eller parkeringsselskapet lagrer opplysninger om ditt bilnummer, ditt kundeforhold hos NSB eller din bil. Derimot lagrer systemet at parkeringsoblaten er gyldig. Slik kan parkeringsselskapet kun se om du har eller ikke har gyldig parkeringsoblat.

Hvordan kan parkeringsselskapet se om oblaten er gyldig?

Ved kontroll skanner parkeringsvaktene oblaten på bilen, og systemet sjekker at oblaten er aktivert.

Hva med parkeringsplasser for funksjonshemmede?

Dette blir som før: Gratis på oppmerkede plasser mot synlig HC-bevis.

Hva koster avgiftsparkeringen?

Prisen for avgiftsparkering kan variere fra stasjon til stasjon. Se parkeringsautomater og skilter på parkeringsplassene.

Er dette ny teknologi?

Nei, dette er samme teknologi som ligger bak for eksempel SMS‐løsning for piggdekkoblaten i Oslo.

Hvem har laget systemet?

Firmaet MPark har utviklet systemet og drifter løsningen for Jernbaneverket.

Hvilke selskaper kontrollerer parkeringen?

Europark utfører parkeringskontrollen på Strømmen, Lillestrøm, Lørenskog, Kløfta, Jessheim, Eidsvoll Verk, Eidsvoll, Kolbotn og Asker, Sørumsand, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rygge, Ås, Lillehammer, Hamar, Brumunddal, Moelv og Stange.

Q-Park kontrollerer Lier, Mjøndalen, Gulskogen, Brakerøya, Tønsberg og Sandefjord.
Ski kommune kontrollerer parkeringene på Ski.

Asker kommune kontrollerer plassene på Elveroa, Elveplassen og Askerholmen.

Moss kommune kontrollerer parkeringen på Moss.

Jeg har fått bot, og jeg vil klage på boten. Hvor henvender jeg meg?

Ta kontakt med parkeringsselskapet. Kontaktinformasjon skal stå på boten.

Europark kontrollerer parkeringen på Romerike, Hedemarken, Østfold, i Follo (med unntak av Ski) samt Asker (Lensmannslia).

Q-Park kontrollerer parkeringen på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

På Ski og Asker (Elveroa, Elveplassen og Askerholmen): Se kontaktinformasjon på parkeringsboten fra kommunene.

Jeg har betalt for oblat, men finner ikke en ledig parkeringsplass. Har jeg ikke krav på å få en parkeringsplass?

Vi kan dessverre ikke garantere at alle finner ledig plass. Jernbaneverket har gjort en juridisk vurdering av dette forholdet, hvor konklusjonen er at det er tillatt å selge en rett til parkering, uten at dette betyr at oblatkjøper har krav på parkering. I tillegg ønsker Jernbaneverket at parkeringsplassene skal utnyttes fullt ut. Dersom vi begrenser antall solgte oblater til antall plasser, vil det daglig være flere plasser som står tomme.

Hva gjør jeg hvis parkeringsplassen er full?

Jernbaneverket ønsker at alle som har behov for parkering skal få plass. Dessverre har vi ikke mulighet til å garantere at du får plass på våre parkeringsplasser. Dersom det er fullt på parkeringsplassen ved stasjonen må vi henvise til kommunale eller private plasser eller parkeringshus i nærheten.

Jeg tar bare toget av og til og har bare enkeltbillett. Får jeg ikke parkert da?

Med unntak av Kolbotn er det avgiftsparkering for reisende med enkeltbillett ved alle stasjoner med SMS-oblat. Da må du løse parkeringsbillett på automaten og parkere på oppmerket plass. På Kolbotn henviser vi til kommunal parkering, eller til parkeringshuset i Kolbotn Torg i gangavstand fra stasjonen.

På andre stasjoner kan jeg hente oblat i billettluken, på Narvesen eller lignende. Er ikke dette mye enklere enn den nye oblaten?

På sikt vil Jernbaneverket ha et enhetlig system for hele landet. Med SMS‐betaling kan vi etter hvert tilby oblat også på stasjoner hvor det verken er kiosk, billettsalg eller andre muligheter for å hente oblat personlig.

Skal oblatordningen innføres på alle stasjoner?

Nei, vi innfører ordningen på strekninger der det er vanskelig å få parkingsplass. Målet er at kun pendlere og ikke andre bilister skal kunne parkere på innfartsparkeringene. Derfor vil vi innføre ordningen på de stasjonene hvor oblatordningen får størst effekt.

Hvorfor kan ikke bare Jernbaneverket utvide parkeringsplassen i stedet for at pendlerne må betale?

Svært mange steder er det ikke mulig å utvide parkeringen på grunn av annen bebyggelse og fordi andre enn Jernbaneverket eier nabotomtene. Vi utvider parkeringsplasser om vi kan, men i det sentrale Østlandsområdet er det trangt om plassen. Jernbaneverket kan samarbeide med kommuner og private aktører som ønsker å bygge parkeringshus.

Jeg skal på ferie og være borte i 3 uker denne måneden?

Oblaten er gyldig i 30 dager. Avgiftsparkering har en 48 timers begrensning.

Er kommunale plasser i Asker fortsatt tilgjengelige for pendlere?

Ja, det er innført SMS-oblat for pendlere på de kommunale parkeringsplassene ved Elveroa og Elveplassen og på Askerholmen.

Gjelder SMS-oblat med byavgift også for parkeringshuset ved Lillestrøm stasjon?

Nei, parkeringshuset driftes av Q-park. Ta kontakt med Q-park for informasjon om parkeringshuset: http://www.q-park.no/no/topmenu/kontakt.

Er det gratis å parkere med elbil?

Elbiler må også ha SMS-oblat eller parkeringsbillett fra automat på Jernbaneverkets plasser. OBS: Egne regler kan gjelde på kommunale plasser.