Spørsmål og svar om pendlerparkering

Lurer du på noe angående pendlerparkering? Her har vi samlet en del spørsmål og svar om Bane NORs parkeringstilbud ved stasjonene.

Generell informasjon

Ved hvilke stasjoner tilbyr Bane NOR pendlerparkering?

Du finner en oversikt over alle stasjoner som har pendlerparkering her: http://www.banenor.no/parkering

Hvorfor tilbyr Bane NOR pendlerparkering?

Pendlerparkering er en viktig del av Bane NORs tilbud til de togreisende og er forbeholdt pendlere med gyldig periodebillett på toget.

Foreløpig tilbyr vi pendlerparkering ved 35 stasjoner på Østlandet og én i Trøndelag. Planen er å innføre pendlerparkering flere steder i år (2018).

Ved mange stasjoner i Norge er parkeringsplassen gratis å bruke og uregulert på den måten at enhver som ønsker det, har tilgang til å parkere der. Vi kan ikke kontrollere hvem som bruker disse parkeringsplassene, og vet ikke hvor stor andel av brukerne som er reisende/pendlere. Ved å regulere parkeringsplassen ved en stasjon og tilby pendlerparkering, sikrer vi at det kun er togpendlere som parkerer på parkeringsplassen i rushtiden/arbeidstiden.

Hvorfor koster det penger å parkere på pendlerparkeringen?

Pendlerparkering er en viktig del av Bane NORs tilbud til de togreisende og er forbeholdt pendlere med gyldig periodebillett på toget. Det koster litt å bruke pendlerparkeringen. Vanlig pris er kr. 100,-.

En viktig grunn til at vi tar betalt for å parkere på pendlerparkeringen er at vi har et begrenset areal som kan benyttes til parkering, og ønsker å medvirke til at reisende som bor i nærheten av stasjonen, bruker andre fremkomstmidler enn privatbil. På den måten frigjøres parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen.

Jeg har betalt for parkeringsavtale, men finner ikke noen ledig parkeringsplass. Har jeg krav på å få en parkeringsplass?

Vi kan dessverre ikke garantere at alle som har inngått parkeringsavtale, til enhver tid finner en ledig plass på pendlerparkeringen. Det vi tilbyr pendlerne, er en rett til å benytte pendlerparkeringsplassen med de plassene som til enhver tid er ledige.

Hva gjør jeg hvis parkeringsplassen er full?

Pendlerparkeringen ved en stasjon er i utgangspunktet dimensjonert for å dekke parkeringsbehovet til de reisende fra stasjonen, men mange steder har vi ikke nok arealer tilgjengelig til å dekke behovet 100 prosent. Vi har som mål at alle som har behov for å parkere skal få plass, men vi har ikke anledning til å garantere at du alltid finner en ledig plass på våre parkeringsplasser. Dersom det er fullt på pendlerparkeringen ved stasjonen, henviser vi til kommunale eller private parkeringsplasser eller parkeringshus i nærheten.

Jeg tar bare toget av og til og har bare enkeltbillett. Får jeg ikke parkert da?

Vi tilbyr dagparkering for reisende med enkeltbillett ved de aller fleste av stasjonene som har pendlerparkering. For å benytte dagparkeringen, må du løse parkeringsbillett på automaten og parkere på oppmerket plass. På Kolbotn, Ski, Asker og Steinkjer henviser vi til andre kommunale eller private parkeringsplasser eller parkeringshus i nærheten.

Skal pendlerparkering innføres på alle stasjoner?

Nei, planen er å innføre ordningen ved stasjoner hvor det ofte er vanskelig å få parkingsplass. Vi innfører pendlerparkering først på de stasjonene hvor ordningen vil ha størst effekt.

Jeg skal på ferie og være borte i 3 uker denne måneden. Kan jeg la bilen stå på parkeringsplassen ved stasjonen mens jeg er borte?

Du kan stå parkert på pendlerparkeringen så lenge du har gyldig parkeringsavtale. Dagparkering har en tidsbegrensning på 48 timer.

Tilbyr dere parkeringsplasser for funksjonshemmede?

Vi har parkeringsplasser for funksjonshemmede ved de fleste stasjoner. Du finner nærmere informasjon om tilbudet ved den enkelte stasjon på stasjonens egen side: http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/

Koster det noe å parkere på HC-parkeringen?

Funksjonshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser mot synlig HC-bevis.

Er det gratis å parkere med elbil?

Nei, for å parkere elbil på Bane NORs parkeringsplasser må man inngå parkeringsavtale for pendlerparkering eller kjøpe parkeringsbillett til dagparkeringen på lik linje med andre.

Gjelder min parkeringsavtale også for parkeringshuset ved Lillestrøm stasjon?

Nei, parkeringshuset i Lillestrøm driftes av Q-park. Ta kontakt med Q-park for informasjon om parkeringshuset: http://www.q-park.no/no/topmenu/kontakt.

Jeg er bekymret for personvernet mitt, og vil ikke at parkeringsselskap og Bane NOR skal vite om jeg har gyldig togbillett.

Verken Bane NOR eller parkeringsselskapet lagrer opplysninger om ditt bilnummer, ditt kundeforhold hos NSB eller din bil. Derimot lagrer systemet at det er en gyldig parkering knyttet til ditt bilnummer. Slik kan parkeringsselskapet kun se om du har eller ikke har gyldig parkering.

Praktisk informasjon om app-betalingsløsningen

Hvordan parkerer jeg lovlig?

  1. Last ned appen Bane NOR parkering fra App Store eller Google Play, eller bruk webløsningen på https://parkering.banenor.no/
  2. Opprett en bruker i tjenesten og inngå parkeringsavtale som gjelder for den stasjonen der du pleier å parkere.
  3. Legg inn betalingsopplysninger, registreringsnummer på bilen og billettnummer.  

Husk at du må ha gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort) for å bruke pendlerparkering.

Jeg får ikke lastet ned appen på min mobiltelefon. Hva skal jeg gjøre?

Samme løsning er tilgjengelig på nett: https://parkering.banenor.no/

Hvordan finner jeg billettnummeret mitt?

Det finnes flere typer billetter og kort, og disse kan ha ulikt antall siffer. Her er de vanligste:

  • Kort fra NSB eller Ruter: 16 siffer.
  • NSBs mobilapp: Kundenummer med 7 eller 8 siffer finnes under «Profil» og «Dine detaljer».
  • Ruters mobilapp: APP-ID finnes nederst under «Innstillinger». Den består av tall, bokstaver og bindestreker.
  • Månedskort på papir fra NSB: Kundenummer med 7eller 8 siffer. 
  • Flytogbillett: Bruk telefonnummeret du har registrert i Flytogets app som billettnummer.
  • Ansattårskort: Samme framgangsmåte som for kort fra NSB eller NSBs mobilapp.

Hva om jeg skal bruke en annen bil?

Du kan legge til flere biler i appen og kan enkelt bytte mellom de forskjellige bilene ved å trykke «Endre» på parkeringsavtalen i appen. Avtalen er kun gyldig for én bil av gangen.

Må parkeringsavtalen knyttes opp mot bilnummer?

Ja. Parkeringsbetjentene skanner bilnummeret for å sjekke at du har gyldig parkeringsavtale.

Gjelder den parkeringsavtalen jeg inngår, kun for en bestemt stasjon?

Nei. Inngår du parkeringsavtalen «Pendlerparkering» kan du benytte de fleste av Bane NORs pendlerparkeringer. Unntak er pendlerparkeringene ved åtte stasjoner hvor det er identifisert særlige parkeringsutfordringer. Her er det innførtbypris på kr. 250,-. Bypris er innført i Drammen, Asker, Høvik, Stabekk, Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog og Ski.

Inngår du parkeringsavtalen «Pendlerparkering bypris» kan du benytte pendlerparkeringen ved alle stasjoner hvor dette tilbys.

Nye priser fra 2. desember 2017

2. desember innførte Bane NOR nye priser for å parkere ved 35 stasjoner på Østlandet og én i Trøndelag. Prisen økte både på pendlerparkering og dagparkering. De fleste steder økte prisen på pendlerparkering fra kr. 50,- til kr. 100,- per 30-dagersperiode. Prisen på dagparkering økte de fleste steder fra kr. 20,- per dag til kr. 40,- per dag.

Hvorfor økte dere prisene?

Vi økte prisene for å motivere flere reisende som bor i nærheten til å sykle, gå eller kjøre kollektivt til stasjonen og på den måten sikre at parkeringsplassene ved stasjonene i større grad blir benyttet av reisende som har et reelt parkeringsbehov.

Hvorfor kan ikke Bane NOR utvide parkeringsplassen i stedet for at pendlerne må betale?

Svært mange steder er det ikke fysisk mulig å utvide parkeringsplassen på grunn av annen bebyggelse eller fordi Bane NOR ikke har tilgengelige arealer. Særlig i det sentrale Østlandsområdet er det trangt om plassen. I tillegg er det en uttalt ambisjon for oss å bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene.

Dere doblet faktisk prisene både på pendlerparkering og dagparkering. Er ikke dette drøyt?

Nei, det var ikke snakk om noen stor prisøkning i kroner og øre, og det er fortsatt rimelig for de reisende å parkere på stasjonen. 

Hva er bypris? Hvorfor innfører dere dette?

Ved stasjoner som har særlige parkeringsutfordringer, innfører vi bypris på kr. 250,- per 30-dagersperiode. Ved Lillestrøm stasjon ble bypris innført allerede i 2015. Nå har vi innført bypris ved syv nye stasjoner. De gjeldende stasjonene er Drammen, Asker, Høvik, Stabekk, Strømmen, Lørenskog, og Ski.

Erfaring viser at en høyere parkeringspris fører til at presset mot parkeringsplasser reduseres. Dette fordi flere velger å sykle, gå eller reise kollektivt til stasjonen, og fordi pendlere som har flere aktuelle stasjoner å reise fra, heller velger å parkere ved en stasjon hvor det koster mindre å parkere og hvor kapasiteten er større.

Stasjoner hvor vi innfører bypris kjennetegnes ofte ved at de er sentrumsnært plassert og har begrenset parkeringskapasitet og stor pågang på parkeringsplassen.

Er dere redde for at prisøkningene vil få flere pendlere til å ta bilen i stedet for toget til jobb?

Nei, det er ikke snakk om at prisene øker så mye at dette blir konsekvensen. Det er fortsatt rimelig for de reisende å parkere på stasjonen.

Hva er/blir prisen på dagparkering?

Prisen på dagparkering er de fleste steder kr. 40,- per dag. Ved noen stasjoner gjelder andre priser. For nærmere prisinformasjon sjekk parkeringsautomat og skilt på parkeringsplassen.

Hva skal inntektene fra prisøkningene brukes til?

Inntektene vil gå til å videreutvikle norsk jernbane og forbedre tilbudet til de togreisende.

Økte prisene for å parkere sykler i sykkelhotellene også?

Nei, her er prisen den samme som før. På den måten er det også en mer logisk prisforskjell mellom sykkel- og bilparkering.

Dere lanserte nylig en parkeringsapp, er det derfor prisøkningen kom nå?

Appen har ikke direkte med prisøkningen å gjøre, men innføring av app-løsningen gir oss mange muligheter for å forbedre og modernisere vårt parkeringstilbud.

Parkeringsdrift

Hvordan kan parkeringsselskapet se om parkeringen er gyldig?

Ved kontroll skanner parkeringsvaktene registreringsnummeret på bilen, og systemet sjekker at det er en gyldig parkeringsavtale knyttet til registreringsnummeret.

Hvilke selskaper kontrollerer parkeringen?

Europark utfører parkeringskontrollen på Strømmen, Lillestrøm, Lørenskog, Kløfta, Jessheim, Eidsvoll Verk, Eidsvoll, Kolbotn og Asker, Sørumsand, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rygge, Ås, Lillehammer, Hamar, Brumunddal, Moelv og Stange.

Q-Park kontrollerer Lier, Mjøndalen, Gulskogen, Brakerøya, Tønsberg og Sandefjord. 

Ski kommune kontrollerer parkeringene på Ski.

Moss kommune kontrollerer parkeringen ved Moss stasjon.

Jeg har fått bot, og jeg vil klage på boten. Hvor henvender jeg meg?

Ta kontakt med parkeringsselskapet. Kontaktinformasjon skal stå på boten.

Europark kontrollerer parkeringen på Romerike, Hedmark, Østfold, i Follo (med unntak av Ski) samt Asker (Lensmannslia).

Q-Park kontrollerer parkeringen på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Ski: Se kontaktinformasjon på parkeringsboten fra kommunen.