SMS-oblat for pendlerparkering

NB! Denne tjenesten opphørte 1. juni 2017 og er erstattet med betalingstjeneste på web og på app. SMS-oblaten er gyldig ut 30-dagersperioden. Du trenger ikke kjøpe parkering i appen før oblaten utløper. Du vil få SMS-varsel om dette.

Pendlerparkeringen ved stasjonen er for togreisende. Bane NOR prioriterer pendlerne ved å innføre SMS-oblat på stadig flere stasjoner. Slik sikrer vi at ikke andre bilister bruker stasjonsparkeringen. Dersom du har årskort, månedskort eller ukeskort kan du parkere med SMS-oblaten.

To ulike typer SMS-oblater

Vi skiller mellom to forskjellige SMS-oblater:

  • SMS-oblat
  • SMS oblat med Byavgift.

SMS-oblat

Ordinær SMS-oblat koster 50 kroner i måneden, og er ikke knyttet til én bestemt stasjon. Oblaten kan brukes på samtlige stasjoner som har SMS-oblat, men ikke på stasjoner hvor det i tillegg kreves byavgift. Se oversikt over hvilke stasjoner som har SMS-oblat under.

Slik ser SMS-oblaten ut

SMS-oblat med byavgift

Ved noen bynære stasjoner med begrenset parkeringskapasitet og stor pågang innfører vi SMS-oblat med byavgift. Dette gjelder i hovedsak stasjoner hvor det er vanskelig å utvide parkeringsplassene. SMS-oblat med byavgift har en høyere pris, men den kan også benyttes på alle stasjoner som har ordinær SMS-oblat, i tillegg til stasjonen den er knyttet til.

Foreløpig er SMS-oblat med byavgift innført på Lillestrøm stason. Her er prisen 250 kr per måned.

Slik ser SMS-oblat med byavgift ut

Stasjoner med SMS-oblat

Bane NOR har innført SMS-oblat ved følgende stasjoner:

Østfoldbanen Kolbotn, Ski, Ås, Moss, RyggeFredrikstad, Sarpsborg, Halden
Drammen- og Askerbanen Stabekk, Høvik, Asker, Lier, Brakerøya, Drammen
Hoved- og Gardermobanen Lørenskog, Lillestrøm, Strømmen, Kløfta, Jessheim, Eidsvoll Verk, Eidsvoll
Dovrebanen StangeHamarBrumunddal, Moelv, Lillehammer
Sørlandsbanen Gulskogen, Mjøndalen
Vestfoldbanen TønsbergSandefjord
Kongsvingerbanen Sørumsand, Kongsvinger
Gjøvikbanen GjøvikGran
Spikkestadbanen Røyken
Trønderbanen Steinkjer

Klikk på lenkene for å se oversiktskart over pendlerparkeringen.

Finn din stasjon.

Eksempler på SMS-oblat

Se eksempler på SMS-oblat og SMS-oblat med byavgift i brosjyrene i menyen. NB! Du kan ikke skrive ut disse og bruke som oblat, fordi hver oblat må ha et unikt nummer.

Slik bruker du SMS-oblaten:

1. Hent oblatbrosjyren i kasse merket «Parkeringsoblat» på stasjonen (Se kart for oversikt)
2. Plassér oblaten godt synlig i frontruten.
3. Finn frem reisekort/togbillett og sjekk kort eller kundenummer. Kjøper du billett med app? Bruk kundenummeret som du finner under «min profil».
4. Send SMS til 2300.

For ordinær SMS-oblat, skriv:

JBV     ditt oblatnummer      ditt kort-/billett-/kundenummer

For SMS-oblat med byavgift, skriv:

JBV     stasjon      ditt oblatnummer      ditt kort-/billett-/kundenummer

5. Parkeringsgebyret blir belastet over telefonregningen.
6. Kvittering kommer i retur på SMS, og parkeringen er gyldig når du har mottatt kvitteringen på din mobil.
7. Husk å fornye parkeringen når perioden er omme. Skriv JBV og send til 2300 for å fornye parkeringen.

Slik finner du billettnummeret ditt:

1. Kort fra NSB eller Ruter: 16 siffer.
2. NSBs mobilapp: Kundenummer med 7 eller 8 siffer finnes under "Min profil".
3. Ruters mobilapp: Du finner din "app-id" under "Innstillinger" på menyen.   
4. Månedskort på papir fra NSB: Kundenummer med 7 eller 8 siffer.  
5. Ansattbillett: Samme framgangsmåte som for kort fra NSB eller NSBs mobilapp.

Hvem kontrollerer parkeringen?

Parkeringsplassene kontrolleres av ulike selskaper som Bane NOR eller kommunene har avtale med. Har du spørsmål om parkeringskontrollen? Ta kontakt med:   

Europark kontrollerer parkeringen på Kolbotn, Ås, Fredrikstad, Sarpsborg, Stabekk, Høvik, Asker (Lensmannslia), Lørenskog, Strømmen, Kløfta, Jessheim, Eidsvoll Verk, Eidsvoll, Sørumsand, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Brumunddal, Moelv, Stange, Gjøvik, Gran, Lillestrøm og Røyken.

Q-Park kontrollerer parkeringen på Lier, Brakerøya, Drammen, Gulskogen, Mjøndalen, Tønsberg og Sandefjord.  

Kommunene utfører selv parkeringskontrollene på Ski og i Moss.