Tinnosbanen settes i stand til 100-års-jubileum

Jernbaneverket vil sette i stand Tinnsbanen fra Notodden til Tinnoset slik at det kan kjøres tog på strekningen i forbindelse med banens 100-årsjubileum. Tinnosbanen inngår som en del i transportkjeden som gjorde Norsk Hydros industrieventyr på Rjukan mulig. Tinnosbanen er under vurdering for fredning som en del av denne transportkjeden.

Tinnosbanen var en viktig del av Norsk Hydros transportlinje fra Rjukan til Borgestad. Her skiftes vogner i land fra Storegut på Tinnoset våren 1991. (Foto: Njål Svingheim)-For at det skal kunne kjøres tog på banen vil vi gjennomføre en god del vegetasjonsrydding, opplyser banesjef Bjørn Ståle Varnes. –Videre må vi foreta fjellsikringsarbeider, sikre kontaktledningsanlegget og utbedre en sammenrast stikkrenne. Det må også gjøres noen mindre signaltekniske arbeider, sier han. Banestrekningen ovenfor Notodden har dessverre vært utsatt for en del hærverk og tyverier, og det vil i denne omgang ikke kunne kjøres elektriske tog på banen. Flere kilometer av kontaktledningsanlegget ble i fjor stjålet av kobbertyver og det er en større jobb å få dette på plass igjen.

Jernbaneverket planlegger også å gjøre flere tiltak å på banen etter hvert for å legge til rette for at strekningen kommer inn på UNESCOs verdensarvliste, som en del av den spesielle transportkjeden fra Rjukan, forteller Varnes. I dag er det bare strekningen fram til Notodden som har ordinær togtrafikk. Jernbaneverket vil kjøre målevogn på hele Tinnosbanen i sommer når tiltakene er gjennomført, slik at det kan gis grønt lys for jubileumstog på banen i august.

Tinnsjøferja Storegut og Rjukanbanen Mæl - Rjukan skal også settes i stand til jubileet. Dette skjer i regi av stiftelsen Rjukanbanen og med midler fra blant annet Riksantikvaren.

Verdensarv
Den ordinære godstrafikken på Tinnosbanen ovenfor Notodden opphørte 4.juli 1991 da Norsk Hydro la ned det meste av sin produksjon på Rjukan. Samtidig opphørte trafikken med jernbaneferjene på Tinnsjøen og togtrafikken på Rjukanbanen. Hydros transportlinje besto av både Bratsbergbanen, Tinnosbanen og Rjukanbanen, inkludert jernbaneferjene på Tinnsjøen.

Rjukan med Rjukanbanen, Tinnsjøferjene og Tinnosbanen kan om få år bli å finne på UNESCOs verdensarvliste. Arbeidet med å få Rjukan og transportåren dit inn på verdensarvlisten ledes av Riksantikvaren.

2009 er av regjeringen utpekt som kulturminneår, og istandsettingen av Tinnosbanen er ett av Jernbaneverkets bidrag i kulturminneåret.