Ofotbanen 100 år 15. november 2002

Fredag 15. november 2002 var det hundre år siden skinnegangen på Ofotbanen ble koblet sammen med det svenske jernbanenettet ved Riksgränsen.

Malmtog på veg ned Ofotbanen ved Tappelva. (Foto: Roar G. Nilsson)Dagen ble markert med ekstratog og festmiddag i Narvik. Feiringen av 100-årsjubileet for Ofotbanen har pågått helt siden i juni. Da åpnet det en jubileumsutstilling i Narvik sentrum. På selve jubileumsdagen ble det kjørt ekstratog fra Narvik til Bjørnfjell. På returen gjorde toget et opphold på Katterat stasjon der arbeidet med nytt kryssingsspor ble presentert. dette arbeidet nærmer seg nå fullføring. Åpningen for trafikk ventes å bli i månedsskiften november/desember.


Ofotbanen og Narvik by feirer 100-årsjubileum samtidig. 20.juni i år ble det åpnet en jubileumsutstilling om Ofotbanen og anlegget i Narvik. Det har også vært en rekke markeringer det siste halve året av at byen og banen fyller år.Minnestøtten fra kong Oscar II åpnet banen offisielt sommeren 1903. (Foto: Njål Svingheim)