Kulturarbeid på Flekkfjordbanen

Sist i april fullføres arbeidene på den 71 meter lange Selura bru på Flekkefjordbanen. Dermed er den største jobben gjort for at den 17 kilometer lange banen fra Sira til Flekkefjord skal kunne framstå som det viktige kulturminnet den er.

Oppsynsmann Edmund Birkeland gleder seg over at Selura bru på Flekkefjordbanen nå er satt i stand. (Foto: Njål Svingheim)– Dette har vi sett fram til, sier oppsynsmann Edmund Birkeland.   
 
Flekkefjordbanen er rik på kulturhistorie og går gjennom et dramatisk fjordlandskap. Banen skal fredes og det betyr at den nå settes i stand igjen. 

Edmund Birkeland er oppsynsmann og jobber til daglig på Sørlandsbanen, men han har også oppsyn med den nedlagte sidelinjen fra Sira og ned til Flekkfjord. Det største hinderet på Flekkefjordbanen har til nå vært Selura bru like ved Flekkefjord som i lang tid har forfalt. Men i vår har brua blitt fullstendig rehabilitert som en del av Jernbaneverkets ansvar for å ta vare på viktige kulturminner. Hele konstruksjonen med alt av stål er sandblåst og malt, samtidig som det er foretatt nødvendige reparasjoner etter de gamle originaltegningene slik at brua nå framstår som ny. Den har også fått nye sviller og gangbaner og det gamle sporet er justert og lagt på plass. – Brua er dermed klar for tog igjen, smiler Edmund Birkeland.

Viktig kulturminne
- Jernbaneverket er klar over banens store verdi som kulturminne og det tas sikte på å igangsette fredningssak i løpet av neste år, opplyser Magne Fugelsøy som er ansvarlig for verneplanarbeidet i Jernbaneverket. - Derfor setter vi nå banen i kjørbar stand slik at vern gjennom bruk kan bli muliggjort, sier han. 

Banereparatør Morgan Aamodt har kjørt 10-15 turer på Flekkefjordbanen i forbindelse med arbeidene på Selura. Sviller, materialer og deler til arbeidene er kjørt fram på Flekkfjordbanen for å komme til på arbeidsstedet. – Sporet er helt ok å kjøre på, men vi kjører veldig forsiktig da folk langs banen ikke er vant med at det er trafikk her, sier Aamodt.

Elling Ueland og Tor Tuen fra Jernbaneverket Drift vest legger siste hånd bruarbeidene ved å montere nye gangbaner. (Foto: Njål Svingheim)

Fakta om Flekkefjordbanen

 • Åpnet i 1904 som en forlengelse av Jærbanen fra Egersund
  Opprinnelig smalsporet, 1067 millimeters sporvidde
  Lagt om til normalspor og knyttet til Sørlandsbanen på Sira i 1944
  Har beholdt sitt gamle smalsporprofil til tross for at selve skinnegangen er normalsporet
  Banen representerer en viktig epoke i norsk jernbanebygging
  Skal fredes og settes nå i stand for tog