Gjøvikbanen 100 år 26/11-02

Tirsdag 26 november var det 100 år siden åpningstoget kjørte mellom Kristiania og Gjøvik. Dagen markeres bl.a med servering, utstilling og taler på Gjøvik stasjon.

Gjøvik stasjon (Foto: Njål Svingheim)Gjøvikbanen ble åpnet på Gjøvik den 26.november 1902 av prins Carl. Samtidig med at strekningen Kristiania Ø - Gjøvik ble åpnet, ble også Skreiabanen (Reinsvoll - Skreia) og første del av den private Valdresbanen (Eina - Dokka) åpnet. Strekningen Grefsen - Jaren med sidelinjen til Røykenvik ble tatt i bruk allerede før jul i 1900. To år senere åpnet resten av banen nordover fra Jaren og den store Etterstadskjæringen i Kristiania.

Gjøvikbanen:

  • Oslo S - Gjøvik 123,6 km.
  • Offisiell åpning: 26/11 - 1902
  • Elektrisk drift: 21/8 1963
  • CTC og ATC Oslo S - Roa
  • Sidelinjer: Roa - Hønefosslinjen (1909-), Røykenvikbanen (1909 - 1957), Valdresbanen (1906 - 1989) (Eina - Dokka beholdt), Skreiabanen (1902-1988).
  • Trafikkandel i 2002. Gjøvik/Toten - Oslo: 24%
  • Andel av pendlertrafikk Hadeland - Oslo: 40%
  • Trafikken legges ut på anbud fra sommeren 2004.