Dunderlandsbanen 100 år 1.november 2004

1.november 2004 var det tid for et lite jernbanejubileum i Nordland. Dunderlandsbanen ble åpnet for drift 1.november 1904. Dette var en privat industribane som på slutten av 1940-tallet ble innlemmet i Nordlandsbanen. Men fortsatt ruller malmtogene på den 100 år gamle banen.

Malmtog på Dunderlandsbanen høsten 2004. Foto: Njål SvingheimDunderlandsbanen var ved åpningen 23, 7 kilometer lang fra Storforshei i Dunderlandsdalen til Gullsmedvik ved Mo i Rana. Banen ble bygd av selskapet Dunderland Iron Ore Company Ltd (DIOC) for frakt av malm fra gruvene ved Storforshei til utskipningshavnen.


Under 2.verdenskrig, da tyskerne var svært opptatt av å forsere anlegget av Nordlandsbanen, ble Dunderlandsbanen beslaglagt og fra mai 1942 tilknyttet Nordlandsbanen som da var åpnet til Mo.

Store ombyggingsarbeider
Dunderlandsbanen var bygd med en rekke krappe kurver og store trebruer. NSBs opprinnelige planer på strekningen gikk ut på å bygge Nordlandsbanen på nordsiden av Ranaelven, uavhengig av Dunderlandsbanen. Etter krigen ble det i 1947 bevilget penger til ombygging av Dunderlandsbanen og til å kjøpe anlegget fra DIOC. Banen ble offisielt overtatt av NSB fra 1.juli 1947, senere samme år ble Nordlandsbanen åpnet helt fram til Lønsdal.

Utover i 1950-årene pågikk det store ombyggingsarbeider på Dunderlandsbanen i form av kurveutrettinger og bygging av nye tunneler og bruer. Dette arbeidet var fullført i 1957.

Fra 1964 til 1983 gikk malmtogene fra Storforshei til Gulsmedvik. I 1983 åpnet Ørtfjell stasjon med sidespor inn til det nye gruveanlegget. Herfra ruller malmtogene fortsatt og strekningen fra rana Grubers anlegg på Ørtfjell til Gullsmedvik er ca 35 kilometer lang.

(Kilde: Bjerke/Holom: Banedata 2004).