Alnabru godsterminal

Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter. Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen. Alnabru godsterminal er en stor terminal også i europeisk målestokk.

Oslo godsterminal Alnabru (Foto: Øystein Grue)

Alnabru har tidligere fungert som en sentralskiftestasjon for vognlast, og er bygd opp med hensyn på denne typen drift. Vognlast er mer sporkrevende enn containertransport, og Alnabru har dermed mange spor, men få lastegater. Det foreligger ombyggingsplaner som vil omgjøre enkelte hensettingsområder til containerterminal. 

Adresse

Alfaset 3, Industrivei 27
0668 Oslo

Veibeskrivelse

Følg E6 ut av Oslo mot nord. Avkjøringen til terminalen er godt skiltet.

Green Cargo Terminaltjenster AS

Mandag - Fredag  05:00 - 23:00
Lørdag - Søndag 05:00 - 15:00

RailCombi AS

Mandag - Fredag 05:00 - 23:00
Lørdag 03:00 - 11:00
Søndag 06:00 - 24:00

Avganger

Ankomster

Kontakt

På terminalen

RailCombi AS,  Telefon: 992 93 942

Green Cargo Terminaltjenester AS, Telefon: 916 53 460 

Hos Jernbaneverket

Regional Leder Terminaler, Region Øst

Vidar Flydal, Vidar.Flydal[alfakrøll]jbv.no Telefon: 922 42 752

Hvilke typer lastbærere håndteres?

I dag håndteres følgende typer lastenheter: 

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semi-hengere
 • Termocontainere
 • Multi-purpose bilvogner
 • Vognlast (kun skifting, ikke omlasting)

Hvilke typer tjenester leveres på terminalen?

 • Løfting
 • Vognvisitasjon
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

For øvrige tjenester, kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Sporplan

Figur 1: Sporplan del 1: Skifteområdet og utkjør sør

Figur 2: Sporplan del 2: Ankomstspor, lastespor og utkjør nord.

Spor

Lastegate

Merknader

#

Type

Effektiv lengde (m)

Eier

 

C1

Lastespor

450

JBV

410

Siderampe L 250 m/ H1,25 m

C2

Lastespor

450

JBV

410

 

C3

Lastespor

450

JBV

410

 

C4

Lastespor

450

JBV

410

 

C5A

Lastespor

450

JBV

450

 

C5B

Lastespor

450

JBV

450

 

C8

Lastespor

600

JBV

600

 

C13

Lastespor

600

JBV

600

 

C14

Lastespor

360

JBV

360

 

C16

Lastespor

395

JBV

370

 

C21

Lastespor

400

JBV

370

 

C23

Lastespor

530

JBV

510

 

C31

Lastespor

645

JBV

560

 

C32

Lastespor

700

JBV

665

 

C42

Lastespor

620

JBV

570

 

C43

Lastespor

620

JBV

570

 

C44

Lastespor

620

JBV

570

 

C45

Lastespor

620

JBV

570

 
Les mer om terminalen i Network Statement 2016

Leverandør av terminaltjenester

Railcombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS. 

Ønsker du å bli leverandør av terminaltjenester?

Oslo godsterminal Alnabru skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Klikk her for å lese om søknadsprosessen for å bli terminaloperatør.

Jernbaneverkets terminalkonsept