Narvik godsterminal Fagernes

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.

Narvik godsterminal Fagernes (Foto: Rejlers Norge AS)

Adresse

Skarvenesveien 23-35
8514 Narvik

Veibeskrivelse

E6 passerer terminalen på Fagernes et lite stykke sør for Narvik sentrum. I rundkjøringen ved Fagernes ta av Skarvenesveien for å komme til innkjøring til terminalen.

Åpningstider

RailCombi/CargoNet:

Mandag - Torsdag 00:00 - 02:00  |   08:00 - 15:30  |  19:00 - 24:00
Fredag 00:00 - 04:00  |   08:00 - 15:30  |  19:00 - 24:00
Lørdag 00:00 - 03:00  |   19:00 - 24:00
Søndag 00:00 - 02:00  |   18:00 - 24:00

Schenker/CargoLink:

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Avganger

Ankomster

Kontakt

På terminalen

Hos Jernbaneverket

Regional Leder Terminaler Nord,

Paul Agnar Røvik, ROVPAU[alfakrøll]jbv.no Telefon: 91672230

Hvilke typer lastbærere håndteres?

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere på terminalen:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semihengere
  • Termocontainere
  • Multipurpose bilvogner

Hvilke typer tjenester leveres på terminalen?

  • Løfting
  • Vognvisitasjon
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

For øvrige tjenester, kontakt leverandøren av terminaltjenester.

Sporplan

Figur: Sporplan som viser hvilke spor som brukes til kombitransport, malm og havnespor

Terminalsporene er delt etter tre formål; malmtrafikk, havnespor og kombitransport. Under den siste gruppen kan man igjen dele opp i laste- og lossespor, hensettingsspor og verkstedspor.

Laste- og lossesporene har ikke kjøreledning, men toglokene kan kjøre helt inn til vognstammen for av- og påkobling. Grunnet manglende kartgrunnlag er det ikke kjent om de nybygde hensettingssporene, samt malmterminalen, har tilgang til kjøreledning.

Figur: Sporplan som viser spor uten KL i blått, samt spor med manglende kartdata i sort

Spor

Lastegate

Merknader

#

Type

Lengde (m)

Eier

 

14

Havnespor

255

JBV

 

 

9

Malmspor

 

Havnevesenet

 

 

10

Malmspor

 

Havnevesenet

 

 

11

Malmspor

 

Havnevesenet

 

 

1

Malmspor

 

Havnevesenet

 

 

2

Lastespor

515

JBV

510

 

4

Lastespor

620

JBV

595

 

5

Ankomstspor

560

JBV

 

KL

6

Avgangsspor

560

JBV

 

KL

7

Lastespor

505

JBV

465

Biltransport

8

Lastespor

535

JBV

505

 

12

Verksstedspor

 

JBV

 

 

13

Verksstedspor

 

JBV

 

 

16

Hensettingsspor

410

JBV

 

 

17

Hensettingsspor

410

JBV

 

 

Les mer om terminalen i Network Statement 2016

Leverandør av terminaltjenester

Dagens leverandører av terminaltjenester på Narvik godsterminal er RailCombi AS avd. Narvik og Cargolink AS.

Ønsker du å bli leverandør av terminaltjenester?

Narvik godsterminal Fagernes skal åpnes for konkurranse om terminaltjenester.

Klikk her for å lese om søknadsprosessen for å bli terminaloperatør.

Jernbaneverkets terminalkonsept