Godsterminaler

 • Alnabru godsterminal

  Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter. Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen. Alnabru godsterminal er en stor terminal også i europeisk målestokk.

  Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter.
 • Bergen godsterminal Nygårdstangen

  Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.

  Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.
 • Bodø godsterminal

  Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på Nordlandsbanen. Sporarrangementet deles med persontogstasjonen og driften på godsterminalen samordnes derfor med persontrafikken. Terminalen er sentralt lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.

  Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på Nordlandsbanen. Terminalen er sentralt lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.
 • Drammen godsterminal Nybyen

  Drammen godsterminal Nybyen ligger på Strømsø sentralt i Drammen. Terminalen ligger midt i mellom sporområdene ved Sundland verksted og Drammen stasjon.

  Drammen godsterminal Nybyen ligger på Strømsø sentralt i Drammen. Terminalen ligger midt i mellom sporområdene ved Sundland verksted og Drammen stasjon.
 • Fauske godsterminal

  Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største godsterminalen på Nordlandsbanen.

  Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i Norge.
 • Ganddal godsterminal

  Ganddal godsterminal er Norges nyeste kombiterminal og ligger i Sandnes kommune. Terminalen betjener Sandnes og Stavanger. Den er tilrettelagt for både vognlast, transport av biler og intermodale transporter.

  Ganddal godsterminal er Norges nyeste kombiterminal og ligger i Sandnes kommune. Den er tilrettelagt for både vognlast, transport av biler og intermodale transporter.
 • Kristiansand godsterminal Langemyr

  Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter.

  Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal fem kilometer nord for Kristiansand sentrum og tilknyttet Sørlandsbanen.
 • Mo i Rana godsterminal

  Mo i Rana godsterminal er en kombiterminal. Mo i Rana er et viktig knutepunkt på Nordlandsbanen og regionen er rik på både industri og fiskeoppdrett. Terminalen har en sentral plassering i forhold til havn og annen infrastruktur.

  Mo i Rana godsterminal er en kombiterminal. Mo i Rana er et viktig knutepunkt på Nordlandsbanen og regionen er rik på både industri og fiskeoppdrett.
 • Mosjøen godsterminal

  Mosjøen godsterminal ble gjenåpnet i 2015 og er under utvikling. Terminalen ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn. I 2014 åpnet ny fylkesvei 78 slik at Mosjøen nå også har en god veiforbindelse til Sandessjøen og oljenæringen der.

  Mosjøen godsterminal ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn og har god veiforbindelse til Sandessjøen og oljenæringen der.
 • Narvik godsterminal Fagernes

  Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.

  Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige.